Martin Sraka

Martin Sraka

“Uz pomoć programa podacima pristupam vrlo brzo i određeni izračuni se vrše automatski, što smanjuje vrijeme rada i rasterećuje me.”

Ervin Andrejčič

Ervin Andrejčič

“Mi smo posebni jer smo vrlo rano posegnuli za novim tehnologijama, željeli smo si olakšati posao, poboljšati proizvodnju i smanjiti količinu stresa koje posao donosi sa sobom.”

Horse Resort Stariha

Horse Resort Stariha

“Kupili smo PANTHEON Farming jer smo htjeli efikasno pratiti sve aktivnosti i procese na našoj farmi na jednom mjestu.”