PANTHEON Farming

Mobile App

Мобилната апликација и можноста на софтверот за поврзување со многу машини и апарати Ви овозможува да внесувате или читате податоци директно од терен. Податоците се зачувуваат на cloud за да имате пристап до нив во било кое време и место, секогаш синхронизирани со Вашиот сметководител и консултант.

PANTHEON Farming мобилната апликација

Преглед и управување од полето

PANTHEON Farming Mobile е мобилна верзија на информатичкиот систем PANTHEON Farming за управување со фарма. Податоци за животните и поледелските култури можат да бидат прегледувани и внесувани директно на местото на случување. Податоците автоматски се синхронизираат со главната база на податоци на PANTHEON Farming на cloud. Базата на податоци има и далечински пристап за да фармерот и сметоводителот можат од терен да подготвуваат финансиските и ФАДН извештаи. Користењето на мобилната апликација е најлесно во комбинација со PANTHEON хостинг.Мобилната апликација PANTHEON Farming е вклучена во цената за лиценца за PANTHEON Farming.

Мобилната апликација PANTHEON Farming е бесплатна за нашите корисници.

Мобилен PANTHEON Farming
Култури

Мобилен PANTHEON Farming
Сточарство

Мобилен PANTHEON Farming
Грозје & Вино

Мобилен PANTHEON Farming
Овошје и јаткасто овошје

Share This