Termeni de utilizare

Puteți utiliza conținutul și serviciile interactive pe acest site (www.datalab.ro). Orice abuz prin intermediul unui software special sau în alt mod este strict interzis. Abuzul reprezintă orice acțiune care rezultă sau care intenționează să provoace daune Datalab Agro AG (denumit în continuare Datalab Agro) sau orice altă entitate sau persoană. Datalab Agro stabilește orice abuz de date sau de servicii pe acest site, la propria sa discreție și își rezervă toate drepturile legate de acest lucru. Datalab Agro sancționează orice abuz al acestui site la propria sa discreție. Acești termeni se aplică tuturor paginilor web ale acestui site dacă nu este specificat altfel.

 

Observații privind drepturile de autor

Conținutul acestui site este proprietatea Datalab Agro dacă nu se specifică altfel. Conținutul site-ului nu poate fi copiat, distribuit sau reprodus în nici un alt mod, fără acordul scris al Datalab. Conținutul site-ului nu poate fi re-publicat pe alte site-uri, parțial sau total. Titlul și primul paragraf al unei pagini individuale poate fi utilizat în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

  • să fie inclus un link către sursă;
  • citarea sursei trebuie să includă numele „PANTHEON Farming” și / sau logo-ul PANTHEON Farming;
  • autorul conținutul original, dacă se cunoaște;
  • colectarea și publicarea conținutului site-ului într-un mod organizat este strict interzis.

Datalab Agro nu poate fi considerat responsabil pentru indisponibilitatea temporară a site-ului. Mai mult decât atât, Datalab Agro nu poate fi considerat responsabil pentru orice informații inexacte de pe site și nici pentru pagubele rezultate din utilizarea unor informații inexacte sau incomplete. Datalab Agro își rezervă dreptul de a modifica acești termeni fără o notificare prealabilă către utilizatorii site-ului.

Ultima actualizare: 15 Iunie 2016.

Share This