Uvjeti korištenja

Korištenje sadržaja i  interaktivnih usluga na web-stranici www.datalab.hr je dozvoljeno. Moguće zloupotrebe pomoću posebne programske opreme i druge zloupotrebe su zabranjene. Zloupotrebom se smatra bilo kakva radnja kojoj je namjera ili posljedica uzrokovanje štete Datalab Agro AG, (u nastavku Datalab Agro) ili nekoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi. Kompanija Datalab Agro određuje zloupotrebu podataka i usluga na ovoj web stranici prema vlastitoj procjeni i vezano s time zadržava sva prava. Zloupotrebu web-stranica kompanija Datalab Agro sankcionira po vlastitoj procjeni . Navedena pravila vrijede za sve web-stranice u cijelosti, osim u slučaju kada to nije drugačije  navedeno.

 

IZJAVA O AUTORSKIM PRAVIMA

Sadržaji objavljeni na ovim web-stranicama su vlasništvo Datalab Agro osim u slučaju kada je to drugačije navedeno. Sadržaj stranica je zaštićen Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Hrvatske. Sadržaj web-stranica ne smije se kopirati, umnožavati ili distribuirati na bilo koji drugi način bez pisanog odobrenja Datalab-a. Objava sadržaja web-stranica na drugim mjestima, djelomično ili u cijelosti, nije dozvoljena. Dopuštena je upotreba naslova i najviše prvog paragrafa u slučaju kada su zadovoljeni sljedeći uvjeti:

  • na istom mjestu mora biti objavljena poveznica na izvor koji se nalazi na web-stranici;
  • u slučaju kada na istom mjestu mora kao izvor biti navedeno ime »PANTHEON Farming« i/ili logotip PANTHEON Farming;
  • u slučaju kada na istom mjestu mora biti objavljeno ime autora izvornog članka, ako je isti poznat;
  • Organizirano prikupljanje i objava sadržaja web-stranica ni u kojem slučaju nije dozvoljena.

 

Datalab Agro nije odgovoran za trenutnu neaktivnost stranica. Isto tako Datalab Agro nije odgovoran za možebitnu netočnost informacija, kao ni za moguću štetu nastalu uslijed korištenja netočnih ili nepotpunih informacija. Datalab Agro zadržava pravo izmjene Uvjeta korištenja bez prethodne obavijesti  korisnicima web-stranica

Datum zadnje izmjene: 15. lipnja 2016.

Share This