PANTHEON Farming

Idealno rješenje za mješovita gospodarstva

PANTHEON Farming ne sadrži samo rješenja za praćenje poljoprivrede i stoke, već uključuje sve grane poljoprivrede (od voćnjaka do uzgoja konja) kao i praćenje dodatnih aktivnosti na gospodarstvima s našim modulima za praćenje usluga, radnika, knjigovodstva (financijskog i materijalnog), praćenja cjelokupnog poslovanja i puno više od toga.

“Rješenja za praćenje poljoprivredne proizvodnje danas su nezaobilazan dio naprednog poljoprivrednog poslovanja. Ona pomažu poljoprivrednicima da prate financije i rad, a to poboljšava produktivnost i profitabilnost.”

Global Forecast to 2020

MarketsandMarkets

Poljoprivreda

Odabirom specifične kulture (kukuruz, pšenica, krumpir, bundeve, itd.) modul kreira proizvodni ciklus za odabranu kulturu i omogućuje korisniku procjenu prinosa i trajanje proizvodnog ciklusa.

Više informacija

Poljoprivreda*

Komercijalna proizvodnja povrća zahtjeva namjerne i ciljane zadatke, pomoću kojih pratimo i planiramo koncept proizvodnje.

Više informacija

Travnjaci

Modul Travnjaci i Pašnjaci prati uzgoj višegodišnjih travnjaka.

Više informacija

Vinogradarstvo

Program omogućuje praćenje vinogradarskih i/ili podrumarskih radnji, praćenjem cijelog procesa proizvodnje od uzgoja grožđa do buteljiranja vina, konstantno prateći troškove proizvodnje i kvalitetu vina.

Više informacija

Podrumarstvo (NOVO)

Modul se može koristiti kao samostalan modul za praćenje svih podrumarskih radnji koje se lako mogu bilježiti, pratiti, upravljati i planirati. Mobilna aplikacija omogućava vam praćenje podruma pomoću vašeg telefona.

Više informacija

Voće i koštunjavo voće

Modul vam omogućava praćenje svih radova u voćnjaku tako i potrošnju materijala te financija, omogućava vam praćenje uzgoja voća kroz cikluse, praćenje štetnika i bolest ali i smanjenje troškova proizvodnje

Više informacija

Goveda

Modul vam omogućuje praćenje svih tehničih parametara za svaku indivudualnu životinju. Na temelju vaših unosa možete pratiti kretanja životinja, troškove,  tijek liječenja, parametre reprodukcije, informacije o laktaciji, obrocima i životnom prirastu.

Više informacija

Konji

Modul vam omogućuje praćenje svih tehničih parametara za svaku indivudualnu životinju. Na temelju vaših unosa možete pratiti kretanja životinja, troškove,  tijek liječenja, parametre reprodukcije, informacije o laktaciji, obrocima i životnom prirastu.

Više informacija

Svinje

Modul vam omogućuje praćenje svih tehničih parametara za svaku indivudualnu životinju. Na temelju vaših unosa možete pratiti kretanja životinja, troškove,  tijek liječenja, parametre reprodukcije,hranidbi, obrocima i životnom prirastu.

Više informacija

Ovce i koze

Modul vam omogućuje praćenje svih tehničih parametara za svaku indivudualnu životinju. Na temelju vaših unosa možete pratiti kretanja životinja, troškove,  tijek liječenja, parametre reprodukcije, informacije o laktaciji, obrocima i zivotnom prirastu.

Više informacija

Perad*

Možete pratiti procese za pojedine grupe životinja; potrošnja stočne hrane, liječenje, rast itd. Prijateljsko korisničko sučelje dat će vam uvid u grupna kretanja i trenutno stanje u vašem peradarniku.

Više informacija

Vijeme

Meteoblue je naš pružatelj usluga za praćenje vremenskih uvjeta.

Više informacija

GIS novosti

Map Viewer je dio PANTHEON Farminga gdje su GIS (Geo informacijski sustav) podaci spremljeni i prikazani na način lako razumljiv poljoprivedniku.

Više informacija

Senzori u polju

Automatski sustav praćena štenika koji prati populaciju insekata koji su uhvaćeni u klopke za štetnike.

Više informacija

Roboti

Muzni roboti prate podatke vezane za proizvodnju mlijeka.

Više informacija

Agro mehanizacija

Kao član AEF-a obvezni smo se držati i provoditi ISOBUS standard.

Više informacija

Usluge

Modul za praćenje usluga namijenjen je tvrtkama koje pružaju usluge ili daju jamstva za prodane proizvode. Specifične mogućnosti modula za praćenje usluga uključuju balans između izdanih i primljenih računa.

Više informacija

Fakturiranje

Modulom za praćenje robe možete izdavati i zaprimati račune, pratiti međuskladišne prijenose, izvoditi sve vrste operativnih transkacija – od izdavanja računa do praćenja knjigovodstva.

Izdavanje računa
Zaprimanje računa

Zalihe

Omogućava vam pripremu detaljnog, specificiranog popisa sve robe na skladištu – inventurna lista. Sa Pantheon programskim paketom možete pratiti stanje zaliha na kraju godine ili u kraćim vremenskim razdobljima.

Više informacija

Kadrovi

Modul Kadrovi je kreiran za praćenje HR (mape zaposlenika, kalendari, putni nalozi, plaće, zdravlje i sigurnost na poslu, zapošljavanje).

Više informacija

POS

Za lakše praćenje blagajničkog polsovanja kao za  mobilne tako i za  desktop blagajne u trgovinama ili uslužnom sektoru kako u poslovnom prostoru tako i na terenu.

Više informacija
Više informacija

Financije

Ovdije možete vidjeti bilancu kupaca i dobavljača, izvanredna plaćanja, kreirati platne naloge i vidjeti različita financijska izvješća. FADN (Poljoprivredni knjigovostveni podaci) izvještaji se također ovdije mogu kreirati.

Više informacija

Računovodstvo

Podaci prikupljeni kroz operativni tok, automatski se prenose u materijalno knjigovostvo i od tamo u financijsko knjigovostvo. To vam omogućuje da vidite račune kupaca i  dobavljača, prikazivanje i ispis naloga, kao i raznih izvještaja.

Više informacija
Više informacija

Skladište

Program omogućva cjelovito plaćenje zaliha. Možete birati između različitih modela vrednovanja zaliha.

Više informacija

Roba

Modul roba daje vam mogućnost prijenosa robe između različitih skladišta i povezivanja idenata sa različitim transakcijama – kreiranja računa i praćenja knjigovodstva.

Više informacija

PDV

Program omogućava izračun i korekciju poreza na dodanu vrijednost.

Više informacija

Imovina

Program vam omogućuje praćenje osnovnih sredstava i sitnog alata i amorizacije.

Više informacija

Kalendar

Program prikazuje kalendar sa svim planiranim aktivnostima, ako i brzim pregledom stanja i događaja na farmi. Podaci se mogu unositi automatski ili ručno.

Više informacija

Nabava

Program omogućava praćenje narudžbi, upita, kotacija s jedne strane ili narudžbi, ponuda, zahtjeva s druge strane. Narudžbe mogu biti osnova za kreiranje računa za robu, ili osnova za izdavanje radnih naloga kod proizvodnje.

Više informacija

eDokumentacija

Program omoguća elektroničko poslovanje koje u potpunosti može zamijeniti klasično papiranto poslovanje fakturiranja što u konačnici štedi novac i za izdavatelja ali i primatelja.

Više informacija

Usklađenost

Program osigurava usklađenost dokumenata , kao i zadovoljenje standarda proizvodnje kako zakonskih regulativa tako i naljepinca za osiguravanje kvalitete.

VRSTA POSLOVANJA

INTEGRACIJA/IOT

BACKOFFICE

U RAZVOJU

Cjeloviti pregled mogućnosti PANTHEON Farminga

Poljopivreda

Proizvodni ciklusi

 • Unos podataka za sve kulture
 • Svaka kultura ima svoj proizvodni ciklus
 • Svaki proizvodni ciklus kreira radne naloge
 • Polja su dodijeljena svakom proizvodnom ciklusu
 • Planiranje početka i kraja
 • Planiranje količine proizvodnje
 • Radni nalozi se ažuriraju automatski
 • Radni nalozi se mogu ručno korigirati

Dnevni radovi

 • Pojedini zadaci za svaki pojedini proizvodni ciklus
 • Zadaci spremljeni prema poljoprivredno okolišnim mjerama
 • Unos dodatnih podataka za poljoprivredno okolišnim mjere
 • Dodjela radnika ciklusima
 • Dodjela materijala ciklusima
 • Označavanje osnovnih sredstava korištenim u ciklusima
 • Ciklus se zatvara automatski kada je dosegnuta planira količina proizvodnje
 • Povijest zadataka

Plan gnojenja

 • Priprema plana gnojenja sa detaljnim izračunima potrebnih nutritivnih tvari N, P, K (dodanih gnojivom ili posađenom kulurom)
 • Automatski izračun manjka ili viška nutritijenata
 • Uzimanje u obzir rezultata analize tla
 • Prilagodljivo vrijeme plana gnojidbe
Stočarstvo

Kartice žvotinja za svaku životinju

 • Svi podaci o životinji na jednom mjestu

Rodoslovno stablo životinje

 • FADN vrste se kreiraju i osvježavaju automatski
 • Proizvodni satausi životinje

Registar životinja

 • Popis životinja po gospodarstvu
 • Popis kretanja životinja za svaku životinju
 • Ispis registra životinja

Zapisi o mužnji

 • Povijest mužnje
 • Unos podataka na danevnoj, tjednoj i mjesečnoj bazi
 • Analiza mlijeka svake mužnje
 • Označavanje životinje pomuzenih životinja kod svake mužnje
 • Praćenje vremena po radniku
 • Praćenje mužnje po gospodarstvu

Veterinarski dnevnik

 • Pregled svih liječenja
 • Pretraživanje podataka
 • Svako liječenje je povezano s veterinarom
 • Zapisi o troškovima reprodukcije i liječenja za svaku pojedinu životinju

Hranidba

 • Plan hranidbe za različite kategorije s detaljnim izračunom nutritijenata
 • Plan hranidbe za praćenje količine mlijeka ili praćenje dnevnog prirasta u usporedbi na unos energije i mogućnost potrošnje
 • Unos sastavnica obroka i nutritivnih vrijednosti sa web servisa
 • Izračun troškova hranidbe
 • Praćenje troškova hranidbe po životinji
 • Povijest hranidbe životinja

Radovi u štali

 • Praćenje utroška vremena i materijala za pojedini zadatak
 • Utrošeno vrijeme radnika se automatski prenosi u personalnu mapu
 • Promjene zaliha za potrošeni ili proizvedeni materijal se prate automatski
 • Praćenje korištenih osnovnih sredstava prilikom obavljanaj zadataka
Vinogradarstvo i podrumarstvo

Vinogradi

 • Detaljne informacije o sortama i podlogama

Pregled podruma

 • Pregled zaliha vina po bačvama
 • Grafički pregled podruma
 • Proizvoljno grafički pregled informacija po vinskom spremniku u podrumu
 • Praćenje temperature u bačvi i pregled

Podrumarske radnje

 • Praćenje zadataka u podrumu od pruzimanja grožđa do punjenja vina u butelje/boce s mogućnošću praćenja cijelog procesa
 • Izračun troškova za svaki zadatak i praćenje potrošnje materijala na temelju čega se izračunava cijena koštanja proizvodnje vina
 • Praćenje pretakanja i miješanje vina
 • Izračun količine šećera i sadžaja alkohola u mjernim skalama (Baume, Brix, Oechsle)
 • Praćenje analize vina za određivanje kvalitete vina
Voće i koštunjavo voće
 • Pregled voćnjaka s detaljnim informacijama o sortama voć
 • Postavljanje norme za radnike u berbi
 • Agroklimatologija (integracija sa automatskom vremenskom stanicom)
 • Praćenje štetnika (integracija sa automatskom klopkom za štetnike)
 • Praćenje fenologije za sve voćke
 • Pedologija
 • Postavljanje normi za obrezivanje
 • Izračun učinkovitosti po radnim satima u  berbi i obrezivanju
 • Detaljan opis inventara voćnjaka (redovi, dimenzije drveća, podloge, itd)
 • Više aktivnosti u voćnjaku
 • Vremenska prognoza
 • Povijest meteoroloških podataka
 • Analiza tehnoloških podataka proizvodnje
Financije

Praćenje troškova

 • Praćenje troškova po životinji preko centra za troškove
 • Praćenje troškova za pojedini proizvodni ciklus na zemlji preko centra za troškove
 • Podjela općih troškova (voda, struja, itd.) po pojedinim životinjama, proizvodnom ciklusu na zemlji prema ključevima za raspodjelu

Roba

 • Izdavanje i zaprimanje računa
 • Praćenje zaliha materijala
 • PDV izvještaji
 • Za svako izmještanje, odlazak i dr. Program kreira materijalan dokument

Računovodstvo

 • Računovodstvo na temelju standardih kontnih planova
 • Automatsko kreiranje faktura za reprodukciju i medicinske tretmane veterinara
 • Šifrant osnovnih sredstava

FADN reporting

 • Mjesečna izvješća
 • Automatski uvoz podataka
 • Mogućnost dodavanja i korekcije podataka
 • Mogućnost izvoza i ispisa izvještaja
Postavke

Poljoprivredno gospodarstvo

 • Podaci o poljoprivrednom gospodarstvu
 • Uvoz podataka iz registra
 • Svako gospodarstvo se automatski ponaša kao skladište
 • Popis gospodarstava, organiziran po vrsti životinja
 • Raspodjela životinja u grupe/stada
 • Organizacija parcela i polja
 • Lokacija parcela
 • Detalji o parcelama za poljoprivredno-okolišne mjere
 • Lista članova gospodarstva
 • FADN statusi za FADN izvještaje
 • Svaki član gospodarstva se automatski dodaje u personalne mape
 • Popis konzultanata, sa detaljnima za FADN izvješća
 • Popis veterinara s detaljima liječenja
Business Intelligence

Ključni pokazatelji

 • Pregled stada prema FADN-u za goveda, ovce, koze i svinje
 • Mjesečni pregled količine mlijeka na cijeloj farmi
 • Pregled količine mlijeka u odnosu na kvalitetu mlijeka
 • Mjesečni pregled broja somatskih stanica na cijeloj farmi
 • Pregled broja prasenja kod svinja

Reprodukcija, goveda

 • Brojač indeksa inseminacija
 • Praćenje nepovratne stope
 • Grafički prikaz troškova reprodukcije i veterinarskih usluga
 • Tablični dnevni pregled životinja prije prvog osjemenjivanja
 • Tablični dnevni pregled statusa životinja u reproduktivnom ciklusu

Reprodukcija, svinje

 • Grafički pregled reprodukcijskih događaja
 • Ukupan broj reprodukcijskih ciklusa po životinji
 • Pregled dnevnih zadataka po životinji

ARKOD mape

 • Lokacija ARKODa na karti
 • Pokazatelji potrošnje materijala i vremena za proizvodni ciklus za odabrani vremenski period

Odgovore na više pitanja o svakodnevnoj upotrebi PANTHEON Farminga možete pronaći na Često postavljena pitanja (FAQ).

Share This