PANTHEON Farming
 

Modul stočarstvo

Prilagođeno rješenje za praćenje uzgoja goveda, svinja, konja, ovaca i koza te peradi.

PANTHEON Farming nudi cjelovito rješenje za praćenje uzgoja stoke bez obzira na vrstu ili veličinu farme/tvrtke. Omogućuje unos, pohranu i analizu velikog broja podataka bilo za individualne životinje i njihove pokazatelje, bilo za grupe životinja, dajući mogućnost vođenja evidencija, te vođenja i praćenja knjigovodstva u jedinstvenom informacijskom prostoru.

 

“Ništa se ne može usporediti s tim kad znaš točno koji dobavljač ti daje najbolju stoku, kad to vidiš u brojkama, kad znaš koja ti je hranidba dala najbolje rezultate, kad si možeš sam izračunati obrok na temelju nutritivnih vrijednosti, kad vidiš proizvodnju od početka do kraja u grafikonima i izvještajima.”
Zdravko Pankretić

Uzgajivač stoke, Hrvatska

Glavne značajke

  • Pojednostavite praćenje poljoprivrednih i računovodstvenih procesa jednom unosom podataka.
  • Mobilna aplikacija za praćenje životinja za svakog zaposlenika.
  • Praćenje događaja vezanih za reprodukciju životinja.
  • Optimalizacija troškova hranidbe i proizvodnje mlijeka.
  • Praćenje troškova po životinji.
  • Sljedivost životinja i smanjenje mogućnosti širenja bolesti.
  • Praćenje liječenja životinja.
  • Nadzorne ploče i analitika za životinje.

Sljedivost životinja

Promtno praćenje izmještanja životinja daje vam cjeloviti pregled trenutne lokacije životinja i povijesti izmještanja životinja.

Optimatizacija plana hranidbe

PANTHEON Farming pomaže vam odabrati najisplativije planove hranidbe. Muzne krave ne mogu imati univerzalan plan hranidbe koji može ili bi trebao biti primjenjiv. Zapravo plan hranidbe mora biti prilagođen svakoj farmi, a najidealnije bi bilo i svakoj pojedinoj životinji kako bi se najefikasnije iskoristili nutritivni resursi dostupne pojedinim uzgajivačima.

Automatski izračun događaja reprodukcije

PANTHEON Farming automatski izračunava bitne događaje za reprodukciju što vam daje uvid u faze reprodukcijskih ciklusa svake životinje.

Podmoduli u stočarstvu

Osim osnovnih značajki, specifični podmoduli omogućuju vam praćenje svih tehničkih parametara za svaku životinju posebno. Na temelju vaših bilješki o životinji, možete pratiti izmještanja životinja, cijene i tijek liječenja, parametre reprodukcije, podatke vezane za laktaciju i životni prirast životinje.

Cattle

Modul Goveda

Ovaj modul omogućuje uvoz podataka iz automatskih izmuzišta, što omogućuje automatsko praćenje ukupne količine mlijeka ili količine mlijeka po individualnoj životinji. Kreiranjem obroka i njegovih komponenti omogućuje se optimalizacija količine mlijeka i životni prirast grla. Modul vam daje mogućnost da vidite troškove hranidbe po životinji.

Sheep & Goats

Modul Ovce i koze

S modulom ovce i koze možete također vršiti uvoz podataka iz automatskih izmuzišta, što omogućuje automatsko praćenje ukupne količine mlijeka ili količine mlijeka po individualnoj životinji.

Pigs

Modul Svinje

S modulom za praćenje uzgoja svinja možete optimalizirati prirast definirajući obroke i njegove komponente. To vam pruža mogućnost da vidite troškove hranidbe po životinji.

Horses

Modul Kopitari

U modulu kopitari možete pratiti sve tehničke parametre za svaku životinju. Na temelju kartica životinja možete pratiti kretanje životinja, troškove i tijek liječenja životinja, reprodukciju, podatke vezane za laktacijske cikluse kod životinja i životni prirast životinja.

Poultry

Modul Perad

Kroz modul Perad možete pratiti cijeli proces uzgoja pojedinih grupa životinja. To uključuje praćenje hranidbe, liječenja i prirasta što u konačnici daje lakši pregled i praćenje troškova. Ugodno korisničko sučelje dat će vam uvid u kretanje grupe i trenutno stanje u vašem peradarniku.

Cjelovit pregled poslovanja vaše Farme

Uneseni podaci automatski će se preraspodijeliti na odgovarajuće knjigovodstvene račune kako ih budete unosili. Pogledajte video kako vam PANTHEON Farming može pomoći brže obaviti posao.

PANTHEON Vet – Rješenje za Veterinare

Mi u Datalab Agru želimo olakšati komunikaciju između farmera i veterinara. Vodeći se mišlju o interoperabilnosti, razvili smo PANTHEON Vet, kao samostalni modul u PANTHEON Farming obitelji.

PANTHEON Vet je sveobuhvatno rješenje za veterinare upotpunjeno i mobilnom aplikacijom za rad na terenu. U radu, farmeri i veterinari vrlo jednostavno mogu razmijenjivati informacije o zdravlju životinja.

PANTHEON Farming Mobile App
Jeste li znali da korištenjem mobilne aplikacije se smanjuje vrijeme odaziva zaposlenika?
Za više informacija pogledajte najčešće postavljena pitanja.
Želite li znati zašto poljoprivrednici više nikada neće svoje evidencije voditi na papiru ili u Excel tablicama?
Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte nas.
Share This