PANTHEON Farming

Živinoreja

Namenske rešitve za kmetije z govedom, prašiči, konji, drobnico ali perutnino.

PANTHEON Farming nudi celoviten informacijski sistem za upravljanje kmetij, ki se ukvarjajo z živinorejo, ne glede na velikost. Omogoča beleženje, shranjevanje in analiziranje velikih količin podatkov za posamične živali in skupine ter njihove indikatorje. Na enem informacijskem mestu lahko torej vodite evidenco, upravljate kmetijo in knjigovodstvo.

»Nič se ne more primerjati s tem, da točno veš, kdo ima najboljše govedo, katera krma daje najboljše rezultate, kako izračunati obroke glede na hranilno vrednost in da lahko vidiš celoten proces od začetka do konca v obliki številk, diagramov in izpisov.«
Zdravko Pankretić

Živinorejec iz Hrvaške

Glavne funkcije

  • Poenostavljeni kmetijski in knjigovodski procesi z enim vnosom podatkov,
  • mobilna aplikacija z živalskim modulom za vsakega uporabnika,
  • točen odziv na reprodukcijske dogodke,
  • optimizacija pridelave mleka in stroškov krmljenja,
  • pregled stroškov za vsako žival,
  • sledljivost živali in zmanjšanje tveganja za izbruh bolezni,
  • sledenje zdravljenja živali,
  • nadzorne plošče in analize za živali.

Sledljivost živali

Ažurno vnašanje premikov živali vam da popoln pregled nad tem, kje se vaše živali trenutno nahajajo in kako so se premikale v preteklosti.

Optimizacija krmilnega načrta

PANTHEON Farming vam bo pomagal vpeljati najbolj donosne krmilne načrte. Krave molznice nimajo in ne smejo imeti enega samega krmnega načrta, ki bi bil univerzalno veljaven. V resnici je potrebno krmilne načrte za krave molznice prilagajati potrebam vsake kmetije – včasih celo potrebam posameznih živali – da se čim bolj izkoristijo krmila, ki so živinorejcem na voljo.

Samodejni izračun reprodukcijskih dogodkov

PANTHEON Farming samodejno izračuna, kdaj bo prišlo do pomembnih reprodukcijskih dogodkov, in prikazuje pregled reprodukcijskih stopenj posameznih živali.

Namenski moduli za živinorejo

Poleg osnovnih funkcij imajo posamezni moduli dodane funkcije, s katerimi lahko upravljate tehnične parametre posameznih živali. Na osnovi živalskih kartic lahko spremljate premike, stroške in napredovanje zdravljenja, reprodukcijske parametre, informacije o mlečnosti ter rast svojih živali.

Cattle

Govedo

V modul Govedo lahko uvažate podatke iz svojih avtomatičnih molznih sistemov, s čimer lahko avtomatizirate osveževanje zaloge mleka za celo čredo ali posamezne živali. Z določanjem obrokov in vsebine krmil lahko optimizirate mlečnost in rast svojih živali, dobili pa boste tudi vpogled v stroške krmljenja.

Sheep & Goats

Drobnica

Tudi v modul Drobnica lahko uvažate podatke iz molznih sistemov, s čimer boste avtomatizirali osveževanje zaloge mleka za celo čredo ali posamezne živali.

Pigs

Prašiči

V modulu Prašiči lahko optimizirate rast svojih živali z določanjem obrokov in vsebine krmil, s čimer boste dobili tudi vpogled v stroške krmljenja posameznih živali.

Horses

Konji

Modul Konji vam omogoča upravljanje tehničnih parametrov individualnih živali. Na podlagi živalskih kartic lahko spremljate premike, stroške in napredovanje zdravljenja, reprodukcijske parametre, informacije o mlečnosti ter rast.

Poultry

Perutnina

V modulu Perutnina lahko upravljate rejo skupin živali. V to kategorijo sodijo poraba krmil, zdravljenje ter rast, kar poenostavlja vodenje evidence stroškov. Prijazen uporabniški vmesnik vam omogoča vpogled v premike skupin in trenutno stanje vaših rejnih stavb.

Popoln pregled nad poslovanjem vaše kmetije

Vaši podatki bodo poknjiženi, ne da bi trenili. Poglejte si, kako vam lahko PANTHEON Farming pomaga pohitriti vaše poslovanje.

PANTHEON Vet – Rešitev za veterinarje

V Datalabu Agro želimo kmetom in veterinarjem olajšati medsebojno komunikacijo, zato smo razvili PANTHEON Vet, samostojni modul v družini PANTHEON Farming, ki jo odlikuje povezljivost.

PANTHEON Vet je celovita rešitev za veterinarje, ki jo dopolnjuje še mobilna aplikacija za delo na terenu. Veterinarji lahko sedaj s kmeti zelo enostavno izmenjujejo podatke o zdravstvenem stanju živali.

PANTHEON Farming Mobile App
Ali ste vedeli, da uporaba namenskih aplikacij zmanjša odzivni čas delavcev?
Za več praktičnih informacij si preberite pogosto zastavljena vprašanja.
Želite izvedeti, zakaj kmetje ne bodo nikdar več uporabljali papirja ali Excela?
Če bi radi izvedeli še več, se ne obotavljajte in stopite v stik z nami.
Share This