Izjava o zasebnosti

V družbi Datalab Agro AG (v nadaljevanju Datalab Agro) smo zavezani k varovanju vaše zasebnosti. Večino informacij na spletnih straneh www.datalab.ch lahko zbirate, ne da bi vam bilo treba dati o sebi kakršne koli podatke. Dostop do varovanih vsebin in podatkov je omogočen zaposlenim v družbi Datalab Agro in partnerjev družbe preko sistema varnega prijavljanja. Ta izjava o zasebnosti se nanaša na spletne strani www.datalab.ch, ne pa tudi na druga spletna mesta, izdelke in storitve s povezavo ali brez nje, ki so v lasti družbe Datalab Agro.

Družba Datalab Agro jamči, da bodo podatki, zbrani prek spletnih strani www.datalab.ch, namenjeni izključno uporabi družbe in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.

Družba Datalab Agro si pridržuje pravico o posodabljanju izjave o zasebnosti brez vnaprejšnjega obvestila uporabnikom spletnih strani www.datalab.ch.

Datum zadnje spremembe vsebine: 15. junij 2016.

Share This