Izjava privatnosti

Kompanija Datalab je posvećena zaštiti Vaše privatnosti. Pristup zaštićenim sadržajima i podacima je omogućen samo zaposlenima u kompaniji Datalab, kao i partnerima preko sistema bezbednog prijavljivanja. Ova izjava o privatnosti se odnosi na ovaj sajt, ne na druge sajtove, proizvode i usluge na mreži ili van mreže, koje su u vlasništvu preduzeća Datalaba.
Datalab garantuje da su podaci, prikupljeni putem sajta namenjeni isključivo za preduzeća i neće biti predate u ruke trećoj osobi ili zloupotrebljeni na bilo koji drugi način.
Datalab zadržava pravo o ažuriranju pravila upotrebe bez obaveštenja korisnicima sajta (www.datalab.cz).
Datum poslednje promene: 15. jun 2016.

Share This