Program za veterinarske ambulante

PANTHEON VET sadrži rešenja za praćenje administrativne strane poslovanja (računovodstvo, ljudski resursi, obračun plata, putni nalozi, zalihe, itd) kao i za praćenje rada u klinici.

Sveobuhvatne forme PANTHEON Vet aplikacije

Glavne karakteristike

 • Kombinovano rešenje za veterinare i računovodstvo (daljinski pristup).
 • Bez duplih unosa, bolji pregled, jednostavniji pristup informacijama.
 • Pregled istorije bolesti – nisu potrebni kartoni.
 • Na raspolaganju su različiti izveštaji: fakturisanje, izveštaji za veterinarsku administraciju, revizore, itd.
 • Štampanje nalepnica za unos u veterinarski dnevnik.
 • Prenos podataka iz različitih relevantnih baza podataka.
 • Obrada i unos podataka o osemenjavanju.
 • Rad na terenu bez internet konekcije, sa naknadnom sinhronizacijom podataka.
 • Na raspolaganju su različiti registri: rase, dijagnoze, istorije bolesti, itd.
 • Kontinuirano ažuriranje cenovnika, registara i zakonskih regulativa.
 • Praćenje korišćenih i propisanih lekova, troškova vezanih za lekove, praćenje po serijskim brojevima direktno prilikom lečenja pacijenta, bolji pregled uspešnosti lečenja..
 • Kontinuiran i ažuran pregled vašeg poslovanja.
PANTHEON Vet Mobile
PANTHEON Vet Mobile

Upravljajte, budite informisani i izdajte račune dok ste u pokretu

PANTHEON Vet Mobile je mobilna verzija programa namenjenog veterinarima i veterinarskim ambulantama, koja čini rad na terenu efikasnijim i jednostavnijim.

Sa PANTHEON Vet Mobile, veterinari imaju kompletan pregled istorije bolesti životinje; direktno u aplikaciji mogu da unose podatke o lečenju ili tretmanu i da izdaju overene račune.

Podaci uneseni u mobilnu aplikaciju se automatski sinhronizuju sa PANTHEON Vet bazom podataka, koja se nalazi u oblaku. Računovođa ili veterinar mogu da sastavljaju izveštaje na osnovu unesenih podataka.

PANTHEON Vet Mobile aplikacija besplatno dolazi uz PANTHEON Vet licencu.

 • Rad u ambulanti se obavlja preko desktop aplikacije.
 • Rad na terenu se obavlja preko mobilne aplikacije.
PANTHEON je veoma moderan i kompleksan program koji će zadovoljiti i najzahtevnije korisnike. Nudi mnoge mogućnosti i sa modulom za veterinare, postao je upravo ono što je potrebno modernoj veterinarskoj ambulanti da bi poslovala efikasno. Sa PANTHEON VET modulom, sve je na dohvat ruke, informacije o životinjama, kao i podaci o poslovanju, a troškovi računovodstva su čak smanjeni. Nema unosa duplih podataka, i sve vrste izveštaja su dostupne.
Definitivno pravi izbor.
Dušan Jagodič, DVM

Veterina Jagodič d.o.o.

Da li vam je potrebno još informacija?

Ako želite da pronađete pravo rešenje za optimizaciju troškova poslovanja vaše veterinarske ambulante, kontaktirajte nas ili nam pošaljite mail.
Share This