Софтвер за ветеринарни станици и клиники за домашни миленици

PANTHEON Vet ги комбинира решенијата за административната страна на бизнисот (сметководство,човечки ресурси, плаќање, патувања, набавки итн.).

 

Сеопфатни форми за инпут во примената на PANTHEON Вет

Главни карактеристики

 • Комбинација од решенија за ветерина со сметководство
 • Без дупли внесувања на податоци. Подобар преглед, полесен увид во податоци
 • Преглед на медицинска историја во електронска форма
 • Достапност на различни типови извештаи: фактури, извештаи за администрација, инспектори, итн.
 • Печатење на податоци за ветеринарни дневници со логото на компанијата
 • Пренос на податоци од повеќе релевантни бази на податоци
 • Внесување и процесирање на податоци за осеменување
 • Можност за работа на терен без интернет пристап со одложена синхронизација
 • Достапност на повеќе регистри: раси, дијагнози, историја на болести итн.
 • Константно надоградување на промените во ценовните листи, регистри и усогласување со правна регулатива
 • Следење на лекови кои се користат и препишуваат, како и подобар преглед на несаканите дејствија од нив.
 • Целосен преглед на Вашиот бизнис.
PANTHEON Vet Mobile
Мобилна апликација PANTHEON Vet
Мобилна апликација PANTHEON Vet
Мобилна апликација PANTHEON Vet

Останете информирани, управувајте го правилно Вашиот бизнис и издавајте фактури преку мобилен

PANTHEON Vet ја прави работата на терен поефикасна.

Со користењето на мобилниот PANTHEON Vet, ветеринарите имаат целосен преглед на историјата на болести на животното, имаат можност да внесуваат третмани директно преку апликацијата и да издаваат фактури на терен.

Податоците се ажурираат автоматски преку базата на податоци на PANTHEON Vet. Сметководителите и ветеринарите имаат пристап до базата на податоци преку компјутер и можат да креираат извештаи за сметководствени потреби преку претходно внесените податоци.

Мобилната апликација PANTHEON Vet е вклучена бесплатно во сите PANTHEON Vet лиценци.

 • Преку десктоп апликацијата е покриена целата работа на клиниката
 • Преку мобилната апликација е покриена целата работа на терен.
PANTHEON е многу модерна и комплексна програма која ќе ги задоволи критериумите и на корисниците со највисоки барања. Нуди многу додатоци и со вклучувањето на модулот за ветерина станува точно она што и треба на секоја ветеринарна клиника за да работи ефикасно. Со PANTHEON Вет, сите информации за животните и бизнисот се на едно место, со што се намалуваат сметководствените трошоци. Се елиминира двојното внесување на податоци, и се овозможува достапност на секакви видови на извештаи за потребите на работењето. Дефинитивно најдобриот избор избор!
Душан Јагодиќ, ДВМ

Ветерина Јагодиќ ДОО

Ви требаат повеќе информации?

Доколку сакате да го пронајдете вистинското решение за оптимизирање на Вашите бизнис процеси во ветеринарната станица, побарајте нè
Share This