PANTHEON Farming

 

Modul stoka

Prilagođeno rešenje za praćenje uzgoja goveda, svinja, konja, ovaca i koza i živine.

PANTHEON Farming nudi sveobuhvatno rešenje za praćenje uzgoja stoke bez obzira na vrstu ili veličinu farme. Omogućava unos, čuvanje i analizu velikog broja podataka kako za individualne životinje i njihove pokazatelje, tako i za grupe životinja, dajući mogućnost vođenja evidencija, i vođenja i praćenja knjigovodstva u jedinstvenom informacijskom prostoru.

 

“Ništa se ne može uporediti s tim kad znaš tačno koji dobavljač ti daje najbolju stoku, kad to vidiš u brojkama, kad znaš koja hrana je dala najbolje rezultate, kad možeš sam da izračunaš obrok na osnovu nutritivnih vrednosti, kad vidiš proizvodnju od početka do kraja u grafikonima i izveštajima.”

Zdravko Pankretić

Uzgajivač stoke, Hrvatska

Glavne karakteristike

  • Pojednostavite praćenje poljoprivrednih i računovodstvenih procesa jednim unosom podataka.
  • Mobilna aplikacija za praćenje životinja za svakog radnika.
  • Praćenje događaja vezanih za reprodukciju životinja.
  • Optimalizacija troškova hranidbe i proizvodnje mleka.
  • Praćenje troškova po životinji.
  • Sledljivost životinja i smanjenje mogućnosti širenja bolesti.
  • Praćenje lečenja životinja.
  • Kontrolne table i analitika za životinje.

Sledljivost životinja

Precizno praćenje premeštanja životinja daje vam sveobuhvatan pregled trenutne lokacije životinja, i istorije pemeštanja životinja.

Optimizacija plana hranidbe

PANTHEON Farming pomaže vam da odaberete najisplativije planove hranidbe. Muzne krave ne mogu imati univerzalan plan hranidbe koji može ili bi trebao biti primenjiv. Zapravo plan hranidbe mora biti prilagođen svakoj farmi, a najidealnije bi bilo i svakoj pojedinoj životinji kako bi se najefikasnije iskoristili nutritivni resursi dostupni pojedinim uzgajivačima.

Automatski izračun događaja reprodukcije

PANTHEON Farming automatski izračunava bitne reprodukcijske događaje što vam daje uvid u faze reprodukcijskih ciklusa svake životinje.

Podmoduli u stočarstvu

Osim osnovnih karakteristika, specifični podmoduli omogućavaju vam praćenje svih tehničkih parametara za svaku životinju posebno. Na temelju vaših belški o životinji, možete pratiti premeštanja životinja, cene i tok lečenja, parametre reprodukcije, podatke vezane za laktaciju i životni prirast životinje.

Cattle

Modul Goveda

Ovaj modul omogućava uvoz podataka iz automatskih izmuzišta, što dalje omogućava automatsko praćenje ukupne količine mleka ili količine mleka po individualnoj životinji. Kreiranjem obroka i njegovih komponenti omogućuava se optimizacija količine mleka i životni prirast grla. Modul vam daje mogućnost da vidite troškove hranidbe po životinji.

Sheep & Goats

Modul Ovce i koze

U modulu ovce i koze možete takođe vršiti uvoz podataka iz automatskih izmuzišta, što omogućuava automatsko praćenje ukupne količine mleka ili količine mleka po individualnoj životinji.

Pigs

Modul Svinje

Sa modulom za praćenje uzgoja svinja možete optimalizovati prirast tako što ćete definisati obroke i njihove komponente. To vam pruža mogućnost da vidite troškove hranidbe po životinji.

Horses

Modul Kopitari

U modulu kopitari možete pratiti sve tehničke parametre za svaku životinju. Na osnovu kartica životinja možete pratiti kretanje životinja, troškove i tok lečenja životinja, reprodukciju, podatke vezane za laktacijske cikluse kod životinja i životni prirast životinja.

Poultry

Modul Živina

Kroz modul Živina možete pratiti ceo proces uzgoja pojedinih grupa životinja. To uključuje praćenje hranidbe, lečenja i prirasta što za rezultat ima lakši pregled i praćenje troškova. Pristup prilagođen korsnicima daće vam uvid u kretanje grupe i trenutno stanje u vašem živinarniku.

Kompletan pregled poslovanja vaše farme

Uneseni podaci automatski će se preraspodeliti na odgovarajuće knjigovodstvene račune kako ih budete unosili. Pogledajte video kako vam PANTHEON Farming može pomoći da brže obavite posao.

PANTHEON Vet – Rešenje za Veterinare

Mi u Datalab Agro želimo olakšati komunikaciju između farmera i veterinara. Vodeći se mišlju o interoperabilnosti, razvili smo PANTHEON Vet, kao samostalan modul u PANTHEON Farming porodici.

PANTHEON Vet je sveobuhvatno rešenje za veterinare, upotpunjeno i mobilnom aplikacijom za rad na terenu. U radu, farmeri i veterinari vrlo jednostavno mogu razmenjivati informacije o zdravlju životinja.

PANTHEON Farming Mobile App

Jeste li znali da se korišćenjem mobilne aplikacije smanjuje vreme odziva zaposlenih?

Za više informacija pogledajte najčešće postavljena pitanja.

Želite li da znate zašto poljoprivrednici više nikada neće svoje evidencije voditi na papiru ili u Excel tablelama?

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte nas.

Share This