PANTHEON Farming

Mobilna aplikacija

Mobilna aplikacija, uz pomoć najnovije tehnologije, omogućava povezanost sa različitim uređajima i aparatima i daje mogućnost unosa i pristupa podacima čak i u polju. Podaci su sačuvani u oblaku i možete im pristupiti u bilo koje vreme, na bilo kom mestu, a uvek su usklađeni sa vašim računovođom i konsultanom.

PANTHEON Farming Mobile App

Pregled i upravljanje na terenu

PANTHEON Farming Mobile je mobilna verzija informacionog sistema za praćenje poljoprivrede. Podaci o životinjama i usevima se mogu uneti direktno na lokaciji. Podaci se automatski sinhronizuju sa glavnom PANTHEON Farming bazom podataka koja se nalazi u oblaku. Korisnik može pristupiti bazi podataka na daljinu, isto tako i računovođa, kako bi pripremio finansijske i FADN izveštaje.
Upotreba mobilne aplikacije je najjednostavnija u kombinaciji sa PANTHEON Hosting-om. Mobilna aplikacija je uključena u cenu najma svakog PANTHEON Farming rešenja.

PANTHEON Farming mobilna aplikacija je besplatna za naše korisnike.

PANTHEON Farming Mobilna aplikacija
Usevi i povrće

PANTHEON Farming Mobilna aplikacija
Stoka

PANTHEON Farming Mobilna aplikacija
Vinogradarstvo i vinarstvo

PANTHEON Farming Mobilna aplikacija
Voće i koštunjavo voće

Share This