PANTHEON Farming

Modul vinogradarstvo i vinarstvo

Sve što je potrebno za upravljanje vinogradom i proizvodnjom vina.

PANTHEON Farming omogućava upravljanje vinogradom i/ili podrumom vina, mogućnost praćenja celog procesa proizvodnje – od rasta grožđa do flaširanja vina, kao i konstantan uvid u troškove proizvodnje i kvalitet vina.

‘’Ako vinari ne prate proces proizvodnje vina, puno važnih podataka i informacija se može izgubiti, uključujući i mogućnost učenja na greškama i priliku da se postane bolji vinar.’’

Damir Lučić

Agronom i specijalista za voćarstvo i vinogradarstvo u Datalab Agro, Hrvatska

Vinski podrum u vašem džepu

Proizvođači vina, kroz unos osnovnih podataka imaju mogućnost da prate sve radnje u podrumu. Takođe, omogućili smo i detaljno praćenje radnji za zahtevne korisnike.

Vinogradarstvo

Nemoguće je napraviti jedinstveno, visoko kvalitetno vino od lošeg grožđa. Proizvodnja dobrog i kvalitetnog grožđa nikad nije bila rezultat slučajnosti. Naprotiv, ova proizvodnja zahteva pažljivo planiranje i doslednost u obavljanju poslova. Osim toga, vremenske prilike takođe imaju veliki uticaj na kvalitet. Povoljni vremenski uslovi mogu biti poboljšani, a neželjena dejstva mogu biti umanjena, ali samo ukoliko ih pratite i znate šta treba učiniti.

Glavne karakteristike

 • Optimizacija radnih procesa u proizvodnji grožđa.
 • Praćenje dnevnih zadataka: sadnja, đubrenje, zaštita, nega i obrada TRN (TRN-trajni zasad), mehanizacija TRN, košenje, berba, ostali zadaci i hronologija.
 • Praćenje štetočina na različitim lokacijama radi preciznog suzbijanja štetočina.
 • Sistem upozorenja kada se poveća populacija štetočina.
 • Mobilni kalkulator za izračunavanje količine pesticide na određenoj lokaciji.
 • Praćenje bolesti.
 • Modul za praćenje sa ciljem optimizacije rada radnika i mehanizacije.
 • Kontrolne table i analitika proizvodnje grožđa.

Vinarstvo

Modul za proizvodnju vina smo razvili uvažavajući sve potrebe modernih vinara. Modul omogućava praćenje i uvid u kompletan proces pravljenja vina. Ovo je alat za lakše računice i optimizaciju poslovnih procesa, kako bi proizvodnja vina bila što efikasnija. Koristeći ovaj modul, vinarima je omogućeno da sve procese imaju pod kontrolom i da na taj način postignu maksimalan kvalitet vina.

Glavne karakteristike

 • Obuhvaćeni su svi zadaci koji se obavljaju u podrumu vina, počevši od preuzimanja grožđa do prodaje flaširanog vina.
 • Zadaci se mogu pratiti posebno za svako bure, uključujući i utrošak materijala.
 • Pregled podruma i inventara preko mobilne aplikacije.
 • Kontrolne table i analitike proizvodnje vina.

Situacije u kojima je PANTHEON Farming potreban

 • Ne postoji IT podrška procesa.
 • Minimalna ili neefikasna kontrola troškova.
 • Nema praćenja radnika, nema kontrole njihove stvarne produktivnosti.
 • Poslovanje >>po osećaju<<. Nema pregleda potrebnih zadataka na specifičnim lokacijama.
 • Ne postoji mogućnost da se prate događaji i potrošnja materijala na lokaciji. Greške u praćenju.
 • Materijalna krađa na gazdinstvu.
 • Loš odnos prinosa i troškova.
 • Nedostatak pregleda stvarnih količina prodatih i proizvedenih proizvoda.

Kompletan pregled poslovanja gazdinstva

Uneseni podaci će se automatski preraspodeliti na odgovarajuće knjigovodstvene račune. Pogledajte video kako PANTHEON Farming može pomoći da se brže obavi posao.

PANTHEON Farming Mobile App

Da li ste znali da korišćenjem mobilne aplikacije umanjujete mogućnost da dođe do greške prilikom unosa podataka?

Za više informacija pogledajte najčešće postavljana pitanja.

Da li biste želeli da znate zašto poljoprivrednici više neće svoje evidencije morati da vode na papiru ili u Excel tabelema?

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte nas.

Share This