PANTHEON Farming

Popolna rešitev za mešane kmetije

PANTHEON Farming ni odličen le za poljedelske in živinorejske kmetije, vključuje namreč tudi module za druge kmetijske dejavnosti (npr. sadovnjake in vzrejo konj) ter module za urejanje poslovne plati vaše kmetije, med katere sodijo servis, kadri, celovito knjigovodstvo, poslovna inteligenca in še mnogo drugih.

»Poslovne informacijske rešitve za kmetijstvo so dandanes neizbežen del naprednih kmetijskih operacij, saj kmetom pomagajo pri upravljanju financ, kmetijskih operacij in kadrovanju. To posledično izboljša njihovo produktivnost in donosnost.«

Globalna napoved do leta 2020

MarketsandMarkets

Poljedelstvo

Z izbiro pridelkov (koruze, žita, krompirja, buč itd.) modul samodejno določi poljedelski cikel ter uporabniku pove, kakšna je pričakovana količina pridelka in kako dolg je cikel.

Več o tem

Zelenjava*

Komercialna pridelava zelenjave zahteva načrtna in ciljna opravila, ki jih bo nadzoroval naš koncept za načrtovanje pridelave.

Več o tem

Travniki in pašniki

Travniški in pašniški modul je namenjen obdelovanju trajnih travnikov.

Več o tem

Grozdje

Program vam omogoča upravljanje vinogradov in vinskih kleti s spremljanjem celotnega procesa: od prvih poganjkov trte do flaširanja. Istočasno lahko spremljate tudi stroške proizvodnje in kvaliteto vina.

Več o tem

Vino (NOVO)

Ta modul je lahko popolnoma samostojen in je namenjen lažjemu beleženju, opazovanju, načrtovanju in izvajanju vinarskih procesov. Mobilna aplikacija vam omogoča nadziranje kar prek pametnega telefona.

Več o tem

Sadje in oreščki

S tem modulom boste lahko upravljali z vsemi aspekti vašega sadovnjaka; od materiala, financ, nadzora nad rastnimi cikli, škodljivci in boleznimi. Olajšano bo tudi vodenje evidence, hkrati pa boste znižali stroške.

Več o tem

Govedo

S tem modulom lahko upravljate tehnične parametre posameznih živali. Na osnovi živalskih kartic lahko spremljate premike, stroške in napredovanje zdravljenja, reprodukcijske parametre, informacije o mlečnosti ter rast svojih živali.

Več o tem

Konji

S tem modulom lahko upravljate tehnične parametre posameznih živali. Na osnovi živalskih kartic lahko spremljate premike, stroške in napredovanje zdravljenja, reprodukcijske parametre, informacije o mlečnosti ter rast svojih živali.

Več o tem

Prašiči

S tem modulom lahko upravljate tehnične parametre posameznih živali. Na osnovi živalskih kartic lahko spremljate premike, stroške in napredovanje zdravljenja, reprodukcijske parametre, informacije o mlečnosti ter rast svojih živali.

Več o tem

Drobnica

S tem modulom lahko upravljate tehnične parametre posameznih živali. Na osnovi živalskih kartic lahko spremljate premike, stroške in napredovanje zdravljenja, reprodukcijske parametre, informacije o mlečnosti ter rast svojih živali.

Več o tem

Perutnina

V tem modulu lahko upravljate rejo skupin živali. V to kategorijo sodijo poraba krmil, zdravljenje ter rast, kar poenostavlja vodenje evidence stroškov. Prijazen uporabniški vmesnik vam omogoča vpogled v premike skupin in trenutno stanje vaših rejnih stavb.

Več o tem

Vreme

Naš ponudnik za vremenske napovedi je Meteoblue.

Več o tem

GIS

Pregledovalnik zemljevida je del PANTHEONA Farming, kjer so geografski podatki predstavljeni na enostaven način.

Več o tem

Senzorji

Samodejno zaznavanje škodljivcev, ki so se ujeli v pasti.

Več o tem

Roboti

Roboti za molžo hranijo informacije o molži.

Več o tem

Mehanizacija

Kot član AEF sodelujemo pri uveljavljanju standarda ISOBUS.

Več o tem

Servis

Modul Servis je namenjen podjetjem, ki v okviru svojega poslovanja opravljajo tudi servisno dejavnost ali dajejo za prodane izdelke garancijo. Med namenske funkcije tega modula sodijo npr. izravnani prometi prevzemov in izdaj.

Več o tem

Fakturiranje

Z modulom Blago izdajamo in prejemamo račune, prenašamo blago med skladišči ter tako opravljamo vse transakcije materialnega poslovanja – torej vršimo fakturiranje in spremljamo materialno knjigovodstvo.

Izdaja
Prevzem

Inventura

Inventuro s programskim paketom Pantheon lahko izvedemo ob koncu leta, lahko pa jo izvedemo tudi za krajše obračunsko obdobje.

Več o tem

Kadri

Modul Kadri je namenjen celovitemu upravljanju kadrov (personalne mape, koledarji, potni nalogi, plače, varnost in zdravje pri delu, obrazci in zaposlovanje).

Več o tem

POS

Za enostavno vodenje blagajniškega poslovanja za mobilno in stacionarno uporabo na mobilnih napravah, za storitvene dejavnosti in trgovine, v pisarni ali na terenu.

Več o tem

Denar

Modul Denar omogoča vpogled v konto kartice kupcev oz. dobaviteljev, pregled njihovih odprtih postavk, izpis splošnih položnic in virmanov ter obračunov, vezanih na finančne podatke. Poleg tega pa nam omogoča tudi poročila za FADN (Farm Accountancy Data Network) evidence.

Več o tem

Računovodstvo

Modul Denar omogoča avtomatsko knjiženje, vpogled v konto kartice kupcev oz. dobaviteljev, pregled njihovih odprtih postavk, izpis splošnih položnic in virmanov ter obračunov, vezanih na finančne podatke. Hkrati z vnosom v pomožne knjige oz. po avtomatskem knjiženju se polni tudi glavna knjiga.

Denar
Osnove knjiženja

Skladišče

Program vam omogoča celovito vodenje skladišča. Izbirate lahko med različnimi vrstami vrednotenja zaloge.

Več o tem

Blago

Z modulom Blago izdajamo in prejemamo račune, prenašamo blago med skladišči ter tako opravljamo vse transakcije materialnega poslovanja – torej vršimo fakturiranje in spremljamo materialno knjigovodstvo.

Več o tem

Davki

Program vam omogoča obračun in izdelavo obrazcev DDV.

Več o tem

Sredstva

S programom lahko urejate osnovna sredstva, drobni inventar in amortizacijo.

Več o tem

Koledar

Program prikazuje koledar z vsemi prihajajočimi dogodki in hiter pregled kmetije. Podatke lahko vnašamo ročno ali pa se polnijo samodejno.

Več o tem

Naročila

V modulu Naročila spremljamo prejeta naročila, ponudbe ali predračune kupcem na eni strani, ter dana naročila, povpraševanja ali prejete predračune dobaviteljev. Naročila so lahko, ni pa nujno, tudi podlaga za fakturiranje in izdajo blaga ter podlaga za delovne naloge za proizvodnjo.

Več o tem

eDokumenti

Program omogoča elektronsko poslovanje, ki popolnoma nadomešča klasično papirno obliko računa in tako izdajateljem kot prejemnikom prinaša občutne prihranke.

Več o tem

Ustreznost

Program zagotavlja, da vaši dokumenti ustrezajo strogim zakonodajnim in drugim standardom.

 

Vrsta kmetije

Integracija/IoT

Pisarna v ozadju

V razvoju

Pregled vseh funkcij PANTHEONA Farming

Poljedelstvo

Poljedelski cikli

 • Vnos podatkov za vse poljščine.
 • Vsaka poljščina ima svoj cikel.
 • Vsak cikel ima svoj delovni nalog.
 • Izbira polj za vsak cikel.
 • Določitev začetnega in končnega datuma.
 • Določitev pridelane količine.
 • Statusi delovnih nalogov se posodabljajo samodejno.
 • Statusi delovnih nalogov se lahko spreminjajo tudi ročno.

Dnevna opravila

 • Posamezna opravila za vsak cikel.
 • Evidenca delovnih opravil za KOPOP.
 • Vnos dodatnih podatkov za KOPOP.
 • Določanje delavcev ciklom.
 • Določanje materialov ciklom.
 • Izbira osnovnih sredstev na opravilih.
 • Cikli se samodejno zaprejo, ko je proizvedena količina enaka načrtovani.
 • Zgodovina opravil.
 • Podatkovni filter.

Gnojilni načrti

 • Priprava gnojilnih načrtov z detajlnim izračunom gnojilnih elementov N, P, K.
 • Samodejni izračun pomanjkanja ali presežka hranilnih snovi.
 • Upoštevanje analize stanja tal pri izračunu.
 • Nastavljivo obdobje gnojilnega načrta.
Živinoreja

Zapisi za posamezne živali

 • Vsi podatki o živalih na enem mestu.

Družinska drevesa živali

 • Samodejno kreiranje in posodabljanje vrst FADN .
 • Statusi proizvodnje za živali.

Živalski register

 • Seznam vseh živali na kmetijskem gospodarstvu.
 • Seznam vseh premikov za vsako žival.
 • Izpis živalskega registra.

Molzni dnevnik

 • Zgodovina molže.
 • Dnevni, tedenski in mesečni vnos podatkov.
 • Analize mleka za vsako molžo.
 • Izbira živali za molžo.
 • Beleženje časa za vsakega delavca.
 • Molzni dnevnik za vsako kmetijo.

Veterinarski dnevnik

 • Pregled vseh obravnav.
 • Podatkovni filter.
 • Določitev veterinarja za vsako obravnavo.
 • Zapisovanje reprodukcijskih in veterinarskih stroškov za posamezne živali.

Krmljenje

 • Priprava krmilnih načrtov za različne kategorije z detajlnim izračunom hranilnih snovi.
 • Prilagajanje krmilnih načrtov za mlečnost ali prirast glede na vnos kalorij in zmožnost porabe.
 • Uvoz krme iz spletnih storitev z definiranimi hranilnimi vrednostmi.
 • Izračun stroškov krmilnega načrta.
 • Krmilni dnevnik z izračunom stroškov na žival.
 • Zgodovina krmljenja v živalskih karticah .

Hlevska opravila

 • Beleženje časa in materiala za različna opravila.
 • Čas porabljen za delo se samodejno prenese v personalno mapo.
 • Samodejno beleženje porabljenega ali proizvedenega materiala.
 • Izbira osnovnih sredstev na opravilih.
Grozdje in vino

Vinogradi

 • Podrobne informacije o sortah in podlagah.

Pregled vinskih kleti

 • Pregled vina na zalogi po sodih.
 • Grafični in tabelarični pregled kleti.
 • Prodaja vina neposredno iz sodov.
 • Izbirni grafični prikaz sodov v kleti.
 • Beleženje in pregled temperatur vina.

Kletarska opravila

 • Beleženje vinarskih opravil od prešanja do stekleničenja z možnostjo sledenja celotnemu procesu.
 • Izračun stroškov posameznih opravil in porabljenega materiala za izračun lastne cene vina.
 • Sledenje porabljenega materiala za kletarska opravila.
 • Beleženje tipizacije in pretakanja vina.
 • Izračun vsebnosti sladkorja in vina glede na različne lestvice (Baume, Brix, Oechsle).
 • Vinske analize za določanje kvalitete vina.
Sadje in oreščki
 • Pregled sadovnjakov s podrobnimi informacijami po vrsti sadja.
 • Določitev norme za pobiralce.
 • Agroklimatologija (integracija z avtomatskimi vremenskimi postajami).
 • Zaznavanje škodljivcev (integracija z avtomatskimi pastmi).
 • Vizualno zaznavanje škodljivcev.
 • Spremljanje fenofaz sadežev.
 • Pedologija.
 • Določitev norm za obrezovanje.
 • Izračun učinkovitosti obrezovanja in pobiranja glede na delovne ure.
 • Podroben pregled sadovnjakov (po vrstah, dimenzijah, podlagi itd.).
 • Številna sadovnjaška opravila.
 • Vremenska napoved.
 • Zgodovina vremenskih podatkov.
 • Analiza tehnoloških podatkov proizvodnje.
Denar

Pregled stroškov

 • Spremljanje stroškov za posamezno žival s stroškovnimi nosilci.
 • Spremljanje stroškov za posamezne proizvodne cikle na parcelah s stroškovnimi nosilci.
 • Razporeditev splošnih stroškov (voda, elektrika) na posamezne živali, cikle s stroškovnimi nosilci.

Blago

 • Prejemanje in izdajanje računov.
 • Spremljanje materiala na zalogi.
 • Obračun DDV.
 • Za vsak premik, izločitev program kreira materialni dokument.

Knjigovodstvo

 • Knjigovodstvo na osnovi standardiziranih kontnih planov.
 • Avtomatsko kreiranje računov za reprodukcijske in veterinarske dogodke.
 • Šifrant osnovnih sredstev.

FADN poročila

 • Mesečno poročanje.
 • Samodejni uvoz podatkov.
 • Možno dodajanje in urejanje podatkov.
 • Možno tiskanje in izvažanje izpisov.
Nastavitve

Kmetijsko gospodarstvo

 • Podatki o kmetijskih gospodarstvih.
 • Uvoz podatkov iz registra.
 • Vsaka kmetija deluje tudi kot skladišče.
 • Seznam kmetij, razvrščanje po vrstah živali.
 • Razvrščanje živali po čredah/jatah.
 • Seznam parcel.
 • Razvrščanje parcel po poljih.
 • Lokacije parcel.
 • Podrobnosti o parcelah za KOPOP.
 • Seznam članov gospodinjstva.
 • FADN statusi za FADN poročanje.
 • Vsak član gospodinjstva je samodejno vnesen v personalno mapo.
 • Seznam svetovalcev s podrobnostmi za FADN poročanje.
 • Seznam veterinarjev s podrobnostmi o obravnavi živali.
Poslovne analize

Ključni kazalci

 • Pregled strukture črede po FADN za govedo, ovce, prašiče in koze.
 • Pregled mesečne količine mleka za celotno kmetijo.
 • Pregled količine mleka glede na analize mleka.
 • Pregled števila somatskih celic po mesecih za celotno kmetijo.
 • Pregled števila potomcev pri prašičih.

Reprodukcija, govedo

 • Indeks osemenitve.
 • Števec krav, ki v 90 dneh po osemenitvi niso bile ponovno osemenjene.
 • Grafični pregled veterinarskih in reprodukcijskih stroškov.
 • Dnevni tabelarični pregled živali pred prvo osemenitvijo.
 • Dnevni tabelarični pregled razvojnih stopenj v reprodukcijskem ciklu.

Reprodukcija, prašiči

 • Grafični pregled reprodukcijskih dogodkov.
 • Skupno število reprodukcijskih dogodkov po živalih.
 • Pregled dnevnih dogodkov po živalih.

Zemljevid z GERK-i

 • Lokacije GERK-ov na zemljevidu.
 • Podatki o porabi materiala in časa za produkcijske cikle v izbranem obdobju.

Odgovore na bolj praktična vprašanja glede vsakodnevne uporabe programa PANTHEON Farming lahko najdete na naši strani s pogosto zastavljenimi vprašanji.

Share This