PANTHEON Farming

Cenik

Cene za PANTHEON Farming so odvisne od velikosti in od vrste vaše kmetije. S PANTHEONOM Farming lahko kupite točno to, kar potrebujete. Funkcije lahko po želji tudi dodajate. Naši svetovalci bodo vam pomagali izbrati pravo rešitev za vašo kmetijo.

Dejavnost   ha/hl/št. živali
  do 49 50 do 99 100 do 499 500 do 999 1000 in več
Poljščine 378 € 718 € 1.598 € 1.998 € 2€/ha
Sadje, zelenjava 1.398€ 1.998 € 3.992 € 5.560 € 5,56 €/ha
Vino 114 € 216€ 360 € 600 € 0,6 €/hl
Grozdje 344 € 654 € 1.090€ 1.818€ 1,8€/ha
Govedo, kopitarji 340€ 646€ 1.078 € 1.798 € 1,8 €/št. živali
Prašiči 170 € 324 € 540 € 900 € 0,9 €/št. živali
Perutnina 10 € 20 € 44 € 54 € 0,054 €/št. živali
Drobnica 34 € 64 € 144 € 180 € 0,18 €/št. živali
Opombe:
 • Navedene cene veljajo za 12 mesečni zakup. DDV, 22 %, v ceno ni vključen.
 • Poljedelstvo, sadjarstvo, vrtnarstvo in vinogradništvo je ovrednoteno glede na ha.
 • Vinske kleti so ovrednotene glede na hl.
 • Govedoreja, konjereja, prašičereja, perutnina in reja drobnice so ovrednotene glede na število živali.
Primer:

Letni zakup programskega orodja za poljedelsko-živinorejsko kmetijo s 40 ha poljščin in 30 krav znaša 718 EUR (378 EUR + 340 EUR) + DDV. V ceno je vključena mobilna aplikacija in neomejeno število uporabnikov.

Nakup licence Letno osveževanje Najem licence v Gostovanju Prenos licence v Gostovanje Prostor
VET (krovna licenca) 1.699 € 356,79 € 65,00 €/mes 39,90 €/mes 500 MB
VET (dodatna licenca) 649 € 136,29 € 22,90 €/mes 13,90 €/mes 350 MB
Sistem Licenca Nakup licence Letno osveževanje Najem v Gostovanju Prenos v Gostovanje Prostor
PANTHEON Enterprise SE 1.499,00 € 314,79 € 57,00 €/mes 34,90 €/mes 500 MB
PANTHEON Accounting ME 1.699,00 € 356,79 € 65,00 €/mes 39,90 €/mes 500 MB
Vrsta storitve Opis del Cena na dan
Inženirska ura II (strokovna dela) Osnovno vzdrževanje, podpora uporabnikov, HelpDesk 600 €
Inženirska ura I (zahtevna dela) Nastavitve programskega paketa, programiranje, oblikovanje izpisov in poročil ter uvajanje uporabnikov 800 €
Svetovalna ura II (zelo zahtevna dela) Analiza poslovnih procesov, načrtovanje rešitev, administracija podatkovne baze 1000 €
Svetovalna ura I (izjemno zahtevna dela) Vodenje in koordinacija projektov, svetovanje pri definiciji in rešitvi poslovnih procesov 1200 €
Opombe:
 • DDV, 22 %, v ceno ni vključen.

 

PANTHEON Farming vam omogoča, da pametneje upravljate svojo kmetijo.
Stopite v stik z nami, mi pa vam bomo pomagali postaviti uspešno kmetijo.

Ne boste verjeli, koliko lahko prihranite

Izberite kolono, ki najbolj odgovarja vaši trenutni organiziranosti, in jo primerjajte z drugo kolono: izbrano optimizacijo poslovanja. Tako boste na hitro lahko ocenili, koliko prihranite z uporabo PANTHEONA Farming.


Kmetija ne uporablja nobenega programa, ima zunanje računovodstvo in svetovanje

 • KMET (452 ur ali 4.068 €) 36% 36%
 • RAČUNOVODJA (172 ur ali 4.300 €) 38.5% 38.5%
 • SVETOVALEC (158 ur ali 2.865 €) 25.5% 25.5%
 • PANTHEON Farming 0% 0%
 • SKUPAJ (782 ur ali 11.233 €) 100% 100%

Skupaj strošek 11.233 €/leto
Prihranek 0 €/leto

prihranki2
Kmetija uporablja PANTHEON, ima zunanje računovodstvo in svetovanje

 • KMET (272 ur ali 2.448 €) 22% 22%
 • RAČUNOVODJA (148 ur ali 3.700 €) 33% 33%
 • SVETOVALEC (151 ur ali 2.760 €) 24.5% 24.5%
 • PANTHEON Farming (392 €) 3.5% 3.5%
 • SKUPAJ (571 ur ali 9.300 €) 83% 83%

Skupaj strošek 9.300 €/leto
Prihranek 1.933 €/leto

prihranki3
Vsi uporabljajo PANTHEON, kmetija ima zunanje računovodstvo in svetovanje

 • KMET (276 ur ali 2.484 €) 22% 22%
 • RAČUNOVODJA (88 ur ali 2.200 €) 19.5% 19.5%
 • SVETOVALEC (83 ur ali 1.700 €) 15% 15%
 • PANTHEON Farming (510 €) 4.5% 4.5%
 • SKUPAJ (447 ur ali 6.894 €) 61.5% 61.5%

Skupaj strošek 6.894 €/leto
Prihranek 4.339 €/leto

prihranki4
Vsi uporabljajo PANTHEON, kmet sam vodi računovodstvo in ne potrebuje svetovanja

 • KMET (440 ur ali 3.618 €) 32% 32%
 • RAČUNOVODJA (0 ur ali 0 €) 0% 0%
 • SVETOVALEC (0 ur ali 0 €) 0% 0%
 • PANTHEON Farming (510 €) 4.5% 4.5%
 • SKUPAJ (440 ur ali 4.128 €) 36.7% 36.7%

Skupaj strošek 4.128 €/leto
Prihranek 7.105 €/leto

Za ocene stroškov smo vzeli povprečne cene iz cenika svetovalcev in iz cenika računovodskih storitev, stroške kmeta pa smo ocenili na podlagi lastnih znanj in izkušenj. Cene svetovanj in računovodenja lahko nihajo tudi za več kot 100% od regije do regije.

Vzorec je bil pripravljen za kmetijo z naslednjimi postavkami: 30 krav molznic, 15 GERK-ov, 500 dokumentov, uporablja e-bančništvo, skupni prihodki 70 do 100.000 €. Urne postavke: kmet 9 €, računovodja 25 €, svetovalec 15 €. Fiksne cene: vloga za subvencijo 40 €, izdelava poslovnega načrta 650 €, obračun FADN 250 €.

Share This