PANTHEON Farming

O soluție ideală pentru fermele mixte

PANTHEON Farming excelează nu numai în administrarea culturii plantelor și bovinelor, ci include module pentru toate activitățile agricole (de la livezi până la creșterea cailor), și gestionează partea de afaceri a fermei cu module pentru servicii, personal, contabilitate cu drepturi depline, întreprindere și managementul performanței agricole, și multe altele.

„Soluțiile informatice de management în agricultură sunt o parte inevitabilă a operațiunilor agricole avansate de astăzi. Ele ajută fermierii în gestionarea operațiunilor de informații financiare agricole și în gestionarea forței de muncă. Acest lucru, la rândul său, îmbunătățește productivitatea și profitabilitatea.”

Prognoza globală până în 2020

de MarketsandMarkets

Culturi agricole

Prin selectarea culturilor specifice (porumb, grâu, cartofi, dovleci, etc), modulul determină ciclul de producție al culturilor și oferă utilizatorilor o estimare a producției și a duratei ciclului.

Mai multe informați

Legume*

Producția vegetală comercială necesită sarcini deliberate și specifice, care vor fi monitorizate de conceptul nostru de planificare a producției.

Mai multe informații

Pajiști

Modulul Pășuni și fânețe se ocupă cu cultivarea pajiștilor permanente.

Mai multe informații

Struguri

Programul vă permite să gestionați podgorii și/sau pivnițe, prin monitorizarea întregului proces de la cultivarea strugurilor până la îmbutelierea vinului, fiind informați în mod constant de costurile de producție și calitatea vinului.

Mai multe informații

Vin (NOU)

Modulul poate acționa ca un modul de sine stătător pentru toate procesele de vinificație pentru a fi ușor înregistrate, observate, manipulate și planificate. Aplicația mobilă vă permite să gestionați pivnița de vinuri pe telefon.

Mai multe informații

Fructe & nuci

Modulul oferă un soft complet pentru materiale de pomicultură și de management financiar, permițându-vă să urmăriți ciclurile de creștere a fructelor, monitorizarea bolilor și a dăunătorilor, sarcini de înregistrare, și pentru a reduce costurile de producție.

Mai multe informații

Bovine

Modulul vă permite să gestionați toți parametrii tehnici ai fiecărui animal. Bazat pe înregistrări, puteți urmări mișcările de animale, costurile și progresul tratamentelor medicale, parametrii de reproducere, informații despre lactație, rații alimentare și creșterea animalelor.

Mai multe informații

Cabaline

Modulul vă permite să gestionați toți parametrii tehnici ai fiecărui animal. Bazat pe înregistrări, puteți urmări mișcările de animale, costurile și progresul tratamentelor medicale, parametrii de reproducere, informații despre lactație, rații alimentare și creșterea animalelor.

Mai multe informații

Porcine

Modulul vă permite să gestionați toți parametrii tehnici ai fiecărui animal. Bazat pe înregistrări, puteți urmări mișcările de animale, costurile și progresul tratamentelor medicale, parametrii de reproducere, informații despre lactație, rații alimentare și creșterea animalelor.

Mai multe informații

Caprine & ovine

Modulul vă permite să gestionați toți parametrii tehnici ai fiecărui animal. Bazat pe înregistrări, puteți urmări mișcările de animale, costurile și progresul tratamentelor medicale, parametrii de reproducere, informații despre lactație, rații alimentare și creșterea animalelor.

Mai multe informații

Păsări*

Aveți posibilitatea să gestionați procese pentru grupuri individuale de animale: consumul de furaje, tratamente medicale, de creștere etc. O interfață prietenoasă cu utilizatorul vă va oferi o perspectivă asupra mișcărilor de grup și starea actuală a locațiilor de creștere a păsărilor.

Mai multe informații

Vremea

Meteoblue este furnizorul nostru meteo de servicii de prognoză.

Mai multe informații

SIG

Vizualizare Hartă este o parte din PANTHEON Agricultură și aceste date pot fi analizate. Am adăugat un SIG (Sistem Informatic Geografic) prin intermediul funcției noastre Vizualizare Hartă, care combină și prezintă informații într-un mod în care fermierii pot vedea și înțelege cu ușurință.

Mai multe informații

Senzori de câmp

Sistem automat de monitorizare a dăunătorilor, care monitorizează insectele, și care sunt prinse în capcane pentru insecte.

Mai multe informații

Roboți de muls

Roboții de muls stochează informații despre mulsul animalelor.

Mai multe informații

Mașini agricole

Fiind unul dintre cei 160 de membri ai AEF suntem implicați în implementarea și aplicarea standardului ISOBUS.

Mai multe informații

Service

Modulul de service este conceput pentru companiile care oferă servicii de reparații sau garanții pentru produsele vândute. Caracteristicile specifice ale modulului de servicii includ încasări și plăți.

Mai multe informații

Facturare

Cu modulul Mărfuri puteți emite și primi facturi, puteți efectua transfer de bunuri între depozite și să executați toate operațiunile de tranzacție a articolelor – facturarea și gestionarea Registrului articole.

Facturare
Recepție

Inventar

Acesta vă permite să pregătiți o listă detaliată, pe articole a lucrurilor în stoc. Ea poate fi realizată cu pachetul de programe Pantheon la sfârșitul anului sau pentru perioade mai scurte.

Mai multe informații

Personal

Modulul de personal este proiectat pentru managementul complet al resurselor umane (fișiere angajat, calendare, ordine de deplasare, salarizare, sănătate și securitate în muncă, forme și ocuparea forței de muncă).

Mai multe informații

POS

Pentru o gestionare ușoară a operațiunilor cu numerar folosind dispozitive mobile sau desktop destinate sectorului de servicii și magazine, la birou sau în câmp.

Mai multe informații
Mai multe informații

Finanțe

Aici puteți vizualiza soldurile client și furnizor și plățile restante, crearea unor plăți și puteți vedea alte rapoarte financiare. Raportări RICA (Rețeaua de date contabile din agricultură) pot fi găsite aici.

Mai multe informații

Contabilitate

Datele colectate prin canale operaționale, sunt transferate automat în contabilitatea de inventar și de acolo în contabilitatea financiară. Acesta vă permite să vizualizați cardurile de cont ale furnizorilor și clienților, afișarea și imprimarea ordinelor de plată precum și diverse rapoarte.

Mai multe informații
Mai multe informații 

Depozit

Programul permite managementul complet al depozitelor. Puteți alege între diferite evaluări ale stocului.

Mai multe informații

Mărfuri

Modulul Mărfuri permite transferul de bunuri între depozite și executarea tuturor tranzacțiilor operaționale de articole – efectuează facturarea și gestionează registrul articolelor.

Mai multe informații

Taxe

Programul permite calcularea și crearea de formulare fiscale pentru valoarea adăugată.

Mai multe informații

Active

Programul permite utilizatorilor să administreze mijloace fixe, obiecte de inventar și de amortizare.

Mai multe informații

Calendar

Programul afișează un calendar cu toate evenimentele programate precum și o scurtă trecere în revistă a fermei. Datele pot fi completate în mod automat sau manual.

Mai multe informații

Achiziții publice

Programul permite monitorizarea comenzilor de vânzări, ofertelor, pe de o parte sau a comenzilor de cumpărare, cererilor de oferte, pe de altă parte. Comenzile pot fi baza pentru a crea facturi pentru bunuri, precum și baza comenzilor de lucru de la fabricație.

Mai multe informații

eDocumente

Programul permite efectuarea de afaceri în format electronic, care înlocuiește în totalitate formularele din hârtie clasică și economisește bani atât pentru emitenți cât și pentru beneficiari.

Mai multe informații

Conformitate

Programul asigură conformitatea documentelor, precum și îndeplinirea standardelor de producție sub forma reglementărilor legale și a etichetelor de asigurare a calității.

Linie de afaceri

Integrări/IoT

Administrativ

În dezvoltare

O analiză completă a caracteristicilor PANTHEON Farming

Culturi agricole

Cicluri de producție

 • Introducerea datelor pentru toate culturile
 • Fiecare cultură cu propriul său ciclu
 • Fiecare ciclu creează o comandă de lucru
 • Selectarea câmpurilor pentru fiecare ciclu
 • Planificarea datelor de începere și de încheiere
 • Planificarea cantității de producție
 • Stările comenzilor de lucru sunt actualizate automat
 • Stările comenzilor de lucru pot fi modificate manual

Sarcini zilnice

 • Sarcini individuale în cultura plantelor pentru cicluri individuale
 • Sarcini înregistrate pe grupe în conformitate cu înregistrările de agro-mediu
 • Introducerea datelor suplimentare pentru înregistrările de agro-mediu
 • Atribuirea lucrătorilor la cicluri
 • Atribuirea materialelor la cicluri
 • Selectarea activelor fixe implicate în sarcini
 • Ciclurile sunt închise automat atunci când cantitatea produsă a ajuns la cantitatea planificată
 • Istoricul sarcinilor
 • Filtrarea datelor

Planurile de fertilizare

 • Pregătește planuri de fertilizare cu calcul detaliat al elementelor de fertilizare N, P, K (adăugate cu îngrășăminte și consumate de culturi)
 • Calculează în mod automat deficitul sau surplusul de nutrienți
 • Ia în considerare analiza solului
 • Interval de timp reglabil al planului de fertilizare
Creșterea animalelor

Înregistrări ale fiecărui animal

 • Toate datele cu privire la un animal grupate într-un singur loc

Arbore genealogic pentru animale

 • Tipuri de RICA create și actualizate automat
 • Stările producției animaliere

Registrul de animale

 • Lista de animale într-o exploatație
 • Lista mișcărilor de animale pentru fiecare animal
 • Tipărirea registrului de animale

Înregistrări mulsori

 • Istoricul mulsorilor
 • Introducerea datelor zilnică, săptămânală și lunară
 • Analizele de lapte pentru fiecare muls
 • Selectarea animalelor care urmează să fie mulse în cadrul fiecărei mulsori
 • Timp de urmărire pentru lucrătorii individuali
 • Registru mulsori pentru fiecare exploatație

Jurnal activități veterinare

 • Privire de ansamblu asupra tuturor tratamentelor
 • Filtrarea datelor
 • Fiecare tratament este atribuit unui medic veterinar
 • Înregistrarea costurilor reproducerii și tratamentul veterinar pentru fiecare animal în parte

Nutriție

 • Rații alimentare pentru diverse categorii cu un calcul detaliat al nutrienților
 • Reglarea rației alimentare pentru cantitatea de lapte sau sporul zilnic, în comparație cu consumul de energie și capacitatea de consum
 • Importul de furaje din serviciul web cu valori nutriționale definite
 • Calcularea costurilor rațiilor alimentare
 • Registrul alimentației cu calcularea costurilor pe animal
 • Istoricul alimentației

Sarcini specifice

 • Urmărirea timpului și a materialelor pentru diferite sarcini
 • Timpul lucrat este transferat automat în RU
 • Materiale uzate sau produse sunt înregistrate automat
 • Selectarea activelor fixe implicate în sarcini
Struguri & vin

Podgorii

 • Informații detaliate despre soiuri și portaltoi

Privire de ansamblu asupra pivniței

 • Privire de ansamblu a vinului în stoc, pe butoi
 • Prezentare grafică și tabelară a pivniței
 • Vânzarea vinului direct din butoi
 • Formație grafică opțională a butoaielor în pivniță
 • Înregistrarea temperaturii vinului și analiză

Sarcini specifice

 • Înregistrarea sarcinilor pentru producerea vinului de la presare la îmbuteliere a vinului cu urmărirea vinului în cadrul procesului
 • Calculul costurilor sarcinilor individuale și a materialelor folosite pentru calcularea prețului vinului
 • Urmărirea materialelor utilizate pentru sarcini
 • Înregistrarea amestecurilor de vin și așezarea pe rafturi
 • Calculul conținutului de zahăr și alcool, cu diferite scale de măsură (Baume, Brix, Oechsle)
 • Înregistrarea analizei vinului pentru determinarea calitatății
Fructe & Nuci
 • Privire de ansamblu asupra livezilor cu informații detaliate asupra tipului de fructe
 • Stabilirea normelor pentru lucrătorii care recoltează
 • Agroclimatologie (integrarea cu stații meteorologice automate)
 • Recunoașterea dăunătorilor (integrarea cu capcane automate)
 • Recunoașterea vizuală a dăunătorilor
 • Monitorizarea fenologică pentru toate producțiile de fructe
 • Pedologie
 • Stabilirea normelor de tăiere
 • Calculul eficienței orelor de lucru pentru recoltare și tăiere
 • Inventar detaliat livadă (pe rânduri, dimensiuni copac, portaltoi, etc.)
 • Activități multiple în livadă
 • Prognoza meteo
 • Istoric date meteo
 • Analiza datelor tehnologice de producție
Financiar

Monitorizare costuri

 • Urmărire costuri pe animal prin centrele de cost
 • Urmărire costuri pe fiecare ciclu de producție al pacelelor prin centrele de cost
 • Distribuția costurilor generale (apă, electricitate etc.) pe fiecare animal, ciclu de producție a parcelelor prin chei de distribuție

Mărfuri

 • Primirea și emiterea facturilor
 • Urmărirea mărfurilor în stoc
 • Rapoarte TVA
 • Pentru fiecare mișcare, eliminare, etc, programul creează un document de material

Contabilitate

 • Contabilitate bazată pe graficul standardizat de conturi
 • Crearea automată a facturilor pentru reproducere și tratamente medicale de către medicii veterinari
 • Registrul Mijloacelor Fixe

Rapoarte RICA

 • Raportare lunară
 • Import automat de date
 • Posibilitatea adăugării și modificării datelor
 • Raport de imprimare sau activarea exportului de date
Setări

Exploatația agricolă

 • Informații despre exploatația agricolă
 • Import de date din registru
 • Fiecare exploatație acționează în mod automat ca un depozit
 • Lista exploatațiilor, organizare după tipuri de animale
 • Organizarea animalelor în grupuri / turme
 • Listă parcele
 • Organizarea parcelelor în câmpuri
 • Localizare parcele
 • Detalii despre parcele pentru înregistrările de agromediu
 • Lista membrilor gospodăriei
 • Situații RICA pentru rapoarte RICA
 • Fiecare membru al gospodăriei este transferat automat în dosarele de personal
 • Listă de consultanți, cu detalii pentru raportarea RICA
 • Lista de medici veterinari cu tratamente detaliate pentru animale
Inteligență de afaceri

Indicatori cheie

 • Privire de ansamblu asupra structurii șeptelului RICA pentru bovine, ovine, caprine și porcine
 • Privire de ansamblu asupra cantității lunare de lapte pentru întreaga fermă
 • Privire de ansamblu asupra cantității de lapte în conformitate cu analiza laptelui
 • Privire de ansamblu asupra numărului celulelor somatice lunare pentru întreaga fermă
 • Privire de ansamblu asupra numărului de produși la porcine

Reproducție, bovine

 • Contor index înseminări
 • Contor taxe nedeductibile
 • Prezentare grafică a costurilor veterinare și de reproducere
 • Prezentare zilnică sub formă tabulară a animalelor înainte de prima înseminare
 • Prezentare zilnică sub formă tabelară a etapelor din ciclul de reproducție a animalelor

Reproducție, porcine

 • Prezentare grafică a evenimentelor de reproducere
 • Numărul total de evenimente de reproducere pe animal
 • Privire de ansamblu asupra evenimentelor de zi cu zi pe animal

Hartă LPIS

 • Amplasarea LIPS pe hartă
 • Indicarea utilizării materialului și timpul pentru un ciclu de producție în perioada selectată

Mai multe întrebări practice din utilizarea zilnică a PANTHEON Farming își găsesc răspunsul în pagina de Întrebări frecvente.

Share This