РЕФЕРЕНТНИ ФАРМИ/СРБИЈА

Фарм Хармоник

„ PANTHEON Farming ги покрива сите наши активности кои вклучуваат одгледување на култури, сточарство, одгледување зеленчук, одгледување живина, итн. и се што е поврзано со потребите на сметководството“.

Весна Крстевски, фармер

Фармери од Хармоник фарм во Обреж, Србија

Каков тип на фарма имате и кои се Вашите главни активности?

Ние имаме органска фарма, во која што главните активности се состојат од одгледување на култури, сточарство и одгледување на живина.

Колку е голема Вашата фарма, колку луѓе работат таму и колку време постои?

Ние сме петорица и поседуваме 30 хектари земјиште а постоиме повеќе од 3 години.

Каде ги продавате Вашите производи? Како ги нудите Вашите производи?

Ние го приготвуваме тоа што го одгледуваме во нашиот ресторан и ги продаваме преку мрежата која ни е развиена со лични меѓусебни препораки на корисниците.

Што Ве диференцира од останатите фарми со слични активности? Што Ве прави посебни?

Ние сме органска фарма и нашите специјалности вклучуваат јајца и лековити производи направени од автохтони раси на свињи.

Зошто се одлучивте за PANTHEON Farming?

Најмногу затоа што PANTHEON Farming ги покрива сите наши активности, кои вклучуваат одгледување на култури, одгледување на зеленчук, сточарство, одгледување живина, и сите со нив поврзани сметководствени настани.

Какви принедовки очекувавте од програмата ? програмата (на пример, пократко време за внесување на податоците и изготвување извештаи, преглед на трошоците на фармата, поголема ефикасност, контрола на употребата на пестициди и ѓубрива, следење итн.)?

Сите.

До каде PANTHEON Farming ги исполни Вашите очекувања?

Не скоро сите, но блиску е до целта.

Дали би го препорачале PANTHEON Farming на други? Зошто?

Да, затоа што мислам дека е сеопфатна програма.

Share This