Zgodbe uporabnikov | Slovenija

Martin Sraka

»S programom lahko hitro dostopam do svojih podatkov, prav tako tudi samodejno izračuna določene reči, kar mi olajša delo.«

Martin Sraka, Kmetija Sraka

Martin Sraka

Kakšno kmetijo imate in kaj je vaša glavna dejavnost?
Naša kmetija je poljedelsko-živinorejska, prevladuje poljedelstvo, kot dopolnitev pa opravljamo tudi storitve s kmetijsko mehanizacijo.

Kako veliko kmetijo imate, koliko vas tam dela, koliko časa že obstajate?
Kmetija obsega skupno 55 ha površin, od tega je 5 ha travnikov in 50 ha njiv, v hlevu je v povprečju od 17-20 glav goveje živine. Na kmetiji nas dela več družinskih članov, od tega veliko večino strojnega dela opravim sam, pri živini je v glavnem oče, ostale naloge in opravila si razdelimo. Na našem dvorišču so začeli ustvarjati očetovi starši, za njimi oče in zadnjih 15 let jaz, uradno od leta 2011, ko sem prevzel kmetijo kot mladi prevzemnik, čeprav sem vodenje postopoma prevzemal v zadnjih letih pred uradnim prevzemom.

Kam prodajate svoje proizvode, kako in na kakšen način jih tržite?
Svoje proizvode prodajamo različnim kupcem, vse na debelo. Naši odkupovalci so Meso-coop Hanžekovič Veržej, Pomurska mlekarska zadruga, Mlinopek, Panvita kmetijstvo in MS Ključarovci. Storitve opravljamo za okoliške kmetije, določene pridelke pa prodajamo v manjših količinah na domačem dvorišču.

V čim se razlikujete od kmetij s sorodnimi dejavnostmi oz. kaj je vaša posebnost?
Od sorodnih kmetij se razlikujemo v detajlih, ki se največkrat odražajo v kakovosti (že nekaj let imamo ves pridelek pšenice v kakovostnem razredu A in solidnem pridelku nad 6 ton). Pri nabavi mehanizacije stremimo k optimizaciji poslovanja. Ker imam poleg kmetije še redno zaposlitev, je potrebno opravila na polju opraviti v optimalnem času. Morda se od sorodnih kmetij razlikujemo tudi po tem, da celotno administrativno vodenje kmetije opravimo sami (DDV dvostavno knjigovodstvo s Pantheon SE) ostalo z FA.

Čemu se lahko zahvalite za svoj dosedanji uspeh, kaj vas žene in motivira?
Uspehi v preteklosti so rezultat več dejavnikov. Omenil bi osnovo, ki sem jo prejel od staršev in na kateri sem začel graditi. Potem so dobre letine in dobre odkupne cene pridelkov, opuščanje kmetovanja manjših kmetij, od katerih smo prejeli obdelovalne površine v odkup ali najem, uspešno pridobljena sredstva na razpisih za posodabljanje kmetijskih gospodarstev ipd. Poleg naštetega pa seveda tudi trdo delo in izboljšave v proizvodnji. Cilj je rast in razvoj kmetije, kjer je poudarek na maksimiranju dobička na enoto. Motiv za rast in razvoj je seveda po eni strani potreba po vedno novih pristopih in tehnologijah – torej biti boljši; obenem je tudi potrebno iz meseca v mesec preživeti družino.

Zakaj ste se odločili za nakup/najem PA FA?
Za najem FA sem se odločil v lanskem letu po obvezni vključitvi v dvostavno knjigovodstvo. Pozneje sem bil vključen v projekt Agro IT. SE licenco uporabljam na lastno željo, na podlagi katere imam pregled nad stroški in prihodki skozi celo leto, da lažje sprejemam odločitve za prihodnost, obenem pa lahko določene stroške zmanjšam, saj imam skozi celo leto ažurne podatke. Prednost tega, da sem najel licenco, vidim v tem, da stalno sam spremljam dogodke, na podlagi katerih se odločam, in v tem, da imam z enim vnosom prejema materiala podlago za zaključno bilanco za poljedelsko opravilo in za obračun DDV.

Kakšne koristi ste pričakovali od programa (kot na primer: manj časa za vnos, manj časa za poročila, nadzor nad kmetijo, nadzor nad stroški, večja učinkovitost, nadzor nad porabo škropiv in gnojil, sledljivost,…)?
Pričakovanja od programa so v začetku precej omejena, saj se je potrebno na program navaditi ter razumeti logiko programa, da ga lahko čim bolje izkoristiš, ker se skozi določene operacije odpirajo vprašanja, na katere odgovore lahko najdeš v pomoči na različne načine. V prejšnjem vprašanju sem že delno odgovoril tudi na to vprašanje, vsekakor so podatki o količini in zneskih porabljenega materiala zelo pomemben podatek za načrtovanje proizvodnje ter prav tako za analizo poslovnih rezultatov.

V kolikšni meri ste pridobili pričakovane koristi?
Pričakovane koristi so še vedno v pridobivanju. Že zdaj čim bolj izkoriščamo možnosti programa. Želel bi, da se program dodeluje, da bo uporabniku čim bolj uporaben in da se lahko poveže z navigacijskimi sistemi v traktorjih in priključkih, ki že sedaj beležijo datum, čas, površino, količino (semena, škropiva, gnojila itd.).

Kako bi opisali svojo izkušnjo s PANTHEON Farming?
Že v preteklosti sem vodil evidence v Excelu z ročnimi vnosi, zato je v Pantheonu, ki je podprt s podatki z RKG, olajšano delo, kar se tiče sprememb v RKG.

Ste se udeležili kakšnega izobraževanja, je bil velik izziv začeti z uporabo programa?
Udeležil sem se izobraževanj v okviru projekta Agro IT. Z uporabo programa nisem imel težav, ker tudi v službi uporabljam različne programe in sem že kar navajen na novosti oz. sprejmem vsak nov program kot nov izziv, saj je vsak specifičen.

Bi priporočili PANTHEON Farming znancu, sosedu, drugi kmetiji? Zakaj?
Da, program bi priporočil, zato ker se prilagaja zakonskim zahtevam in željam uporabnikov, kakor je zaslediti v različnih strokovnih medijih in v obvestilih uporabnikom o posodobitvah programa.

Bi želeli kaj dodati?
Kakor sem že omenil, bi si želel kompatibilnosti z nadzornimi napravami in navigacijskimi sistemi v kmetijski mehanizaciji, kar bi še dodatno razbremenilo uporabnika ročnih vnosov.

Share This