PANTHEON Farming

Овошје & Јаткасто овошје

Каква и сорта на овошје да одгледувате, PANTHEON Farming ќе Ви помогне да постигнете оптимални резултати. Општопознато е дека насадите со овошје и јаткасто овошје бараат големи финансиски инвестиции во садници, агрохемикалии, вода и човечки ресурси. Но како да бидете сигурни дека бербата ќе биде доволно исплатлива за да ја покрие таа инвестиција? Одговорот е во ефикасно управување со насадот и финансиите.

“ Наш најголем приоритет е менаџирањето со сезонските работници кои ги ангажираме. Уморни сме од хартиените извештаи и затоа очекуваме дека баркодовите и електронското евидентирање на работниците ќе го намали хаосот. За време берба и други активности, ангажираме околу 300 луѓе. Потребно ни е да го следиме учинокот на секој од нив.”
Вадим Гребениук

Директор на Grenvis LLC, Украина

Главни алатки

 • Следење на земјоделски и сметководствени процеси со само едно внесување на податоци
 • Користење на мобилната апликација од страна на секој работник
 • Мониторинг на штетници на повеќе локации со цел точно утврдување на број на штетници
 • Систем за алармирање во случај на појава на наезди на штетници.
 • Историски преглед на следењето на штетници.
 • Мобилен пресметувач на пестициди за максимален ефект од прскањето.
 • Мониторинг на болести
 • Следење на ефикасноста на работниците за време на берба, кроење, итн.
 • Следење на трошоците за производство по сорта, насад или применета технологија.
 • Табели & анализи за овошје и јаткасто овошје.

Мониторинг на штетници

Codling moths може да се следи со помош на автоматскиот ловец на штетници. Бројот на молци потоа се вчитува во PANTHEON Farming и системот Ве предупредува кога е време за прскање.

Мобилен пресметувач на пестициди

Можете да ги пресметате оптималните дозирања на пестициди додека се наоѓате во насадот, директно преку Вашиот смартфон.

Следење на активности кои зависат од временската прогноза преку мобилен телефон

Прецизната временска прогноза е еден од клучните фактори за оптимизација на дневните задачи, посебно во овошните насади. Мониторинг на податоците за временската прогноза во насадите е многу поважна во овошните насади отколку во поле засадено со поледелски култури.

Кроење

Кроењето е од голема важност за големината и квалитетот на овошјето. Во случајов ќе ви покажеме како да поставите норми за контрола во извештаите за да можете да вршите плаќања на работниците врз база на нивната вистинска ефикасност.

Берба

Бербата е трудово-најинтензивна активност во сезоната на одгледување. Во овој случај ќе Ви покажеме како да ги поставите нормите за берба во извештаите за контрола за да бидете во можност да им платите на работниците врз база на нивната ефикасност.

Ситуации во кои PANTHEON Farming module Ви е потребен

 • Процесите не се поддржани од IT.
 • Минимална или недоволна контрола на трошоци.
 • Неможност за следење на работниците, немање контрола врз нивната вистинска ефективност.
 • Интуитивно работење, без можност за преглед на потребната работа на терен.
 • Неможност за евидентирање настани и користени материјали на терен. Грешки при евидентирањето.
 • Кражба на материјали на фармата.
 • Неможност за споредба на трошоците наспроти приходите.
 • Lack of overview of actual quantities of produced and sold products.

Целосен преглед на Вашата фарма

Вашите податоци веднаш ќе бидат внесени во пресметките. Погледнете ги видеата за тоа како PANTHEON Farming Ви помага побрзо да ги обавувате бизнис активностите.
PANTHEON Farming мобилна апликација
Дали знаете дека користењето на мобилната апликација ги скратува времето за евиденција по работник?
За повеќе практични информации прочитајте го делот со често поставуваните прашања.
Дали би сакале да знаете зошто фармерите во иднина нема да имаат потреба од евидентирање на хартија или во Excel?
Доколку Ви се потребни било какви дополнителни информации, не двоумете се да нè побарате.
Share This