PANTHEON Farming

Цени

Цените за PANTHEON Farming варираат во зависност од големината и типот на Вашата фарма. Во PANTHEON Farming Вие можете да купите се што сакате кога ќе посакате. Можете да додадете алатки кои мислите дека ќе Ви одговараат. Нашите консултанти ќе ви помгнат да изберете најадекватна лиценца за Вашата фарма.

PANTHEON Farming Ви дава моќ за попаметно управување со Вашата фарма.
Контактирајте не и ќе Ви помогнеме да изградите успешен бизнис.

Нема да Ви се верува колку може да заштедите

Изберете колона која најдобро опишува како сте моментално организираи и споредете ја со некоја други како би можеле да ги направите сакани оптимизации. На овој начин можете да добиете брза проценка за тоа колку многу можете да заштедите користејќи го PANTHEON Farming.


Фармата не користи програма, користи сервис за сметководство и консалтинг

 • ФАРМЕР (452 часа или 4.068 евра) 36% 36%
 • СМЕТКОВОДИТЕЛ (172 часа или 4.300 евра) 38.5% 38.5%
 • КОНСУЛТАНТ (158 часа или 2.865 евра) 25.5% 25.5%
 • PANTHEON Farming 0% 0%
 • ВКУПНО (782 часа или 11.233 евра) 100% 100%

Вкупни трошоци 11.233 евра/годишно
Вие заштедувате 0 евра/годишно

prihranki2
Фарма го користи PANTHEON и надворешни услуги за сметководство и консалтинг

 • ФАРМЕР (272 часа или 2.448 евра) 22% 22%
 • СМЕТКОВОДИТЕЛ (148 часа или 3.700 евра) 33% 33%
 • КОНСУЛТАНТ (151 час или 2.760 евра) 24.5% 24.5%
 • PANTHEON Farming (392 евра) 3.5% 3.5%
 • ВКУПНО (571 час или 9.300 евра) 83% 83%

Вкупен трошок 6.894 евра/годишно
Заштедувате 4.339 евра/годишно

prihranki3
Секој користи PANTHEON, фармата користи услуги за сметководство и консалтинг

 • ФАРМЕР (276 часа или 2.484 евра) 22% 22%
 • СМЕТКОВОДИТЕЛ (88 часа или 2.200 евра) 19.5% 19.5%
 • КОНСУЛТАНТ (83 часа или 1.700 евра) 15% 15%
 • PANTHEON Farming (510 евра) 4.5% 4.5%
 • ВКУПНО (447 часа или 6.894 евра) 61.5% 61.5%

Total cost 6,894 €/year
You save 4,339 €/year

prihranki4
Сите го користат PANTHEON, фармерот сам го води сметководството и нема потреби од консалтинг

 • ФАРМЕР (440 часа or 3,618 €) 32% 32%
 • СМЕТКОВОДИТЕЛ (0 часа or 0 €) 0% 0%
 • КОНСУЛТАНТ (0 часа or 0 €) 0% 0%
 • PANTHEON Farming (510 €) 4.5% 4.5%
 • ВКУПНО (440 h or 4,128 €) 36.7% 36.7%

Вкупен трошок 4,128 €/годишно
Заштедувате 7,105 €/годишно

За да се доближиме до вистинските трошоци, ние ги користевме просечните трошоци на сметководствени и консалтинг услуги од соодветните ценовници, и нашите знаења и искуства за трошоците на фармерот. Цените за сметководство и консалтинг можат да варираат и до 100% во зависност од регионот за кој се изготвуваат.

Примерот беше базиран на фарма со следните поставки: 30 млечни крави, 15 парцели, 500 документи, користење на електронско банкарство, вкупен приход помеѓу 70.000 и 100.000 евра. Саатнини: фармер 9

Share This