Фарм Хармоник

Фарм Хармоник

„ PANTHEON Farming ги покрива сите наши активности кои вклучуваат одгледување на култури, сточарство, одгледување зеленчук, одгледување живина, итн. и се што е поврзано со потребите на сметководството“.