ПЗ Салиќ

ПЗ Салиќ

„ Технологијата напредува и наша желба е да ја модернизираме фармата, да можеме лесно да го следиме нашето стадо, па така се одлучивме да воведеме ЕРП систем.“

ОПГ Панкретиќ

ОПГ Панкретиќ

„На почетокот ни требаше обука за да разбереме како софтверот работи и да почнеме полесно да го користиме. Земавме неколку часови обука со имплементација, и потоа имавме поддршка“.

ПЗ Салиќ

Еко сточар

“Имавме потреба од софтвер за целиот бизнис, а ниеден друг софтвер на пазарот не е прилагоден за ваков тип на производство. PANTHEON Farming ни дава се што ни е потребно.”