Stara kmečka šala o donosnosti kmetijstva se glasi: »Vzemi dva milijona in celo leto trdo delaj. Na koncu ti bo ostal še milijon.«

Kmetijstvo že od nekdaj velja za ne preveč donosen posel, saj so za bolj perspektivna veljala mesta. Danes lahko z gotovostjo rečemo, da to ne drži. Prihodnost leži v zemlji in donosnost v kmetijski panogi je možna s pomočjo natančnega načrtovanja, nadzorovanja stroškov in učinkovitega upravljanja resursov.

Načrtovanje je prvi korak do uspeha

Kolobarjenje je nekaj popolnoma vsakdanjega na današnjih kmetijah. Kako pa vemo, kakšen vpliv na pridelek bo imelo, če v kolobarju zamenjamo eno poljščino? Se količina pridelka dovolj poveča, da pokrije stroške dražjega gnojila ali drugega nanosa gnojila?

Modul za optimizacijo pridelka v PANTHEONU Farming nam omogoča napovedovanje učinkov takih sprememb in samodejno izračuna njihovo potencialno finančno vrednost.

Nadzor nad stroški

Med rastno sezono morajo kmetovalci imeti pregled nad stroški pri porabi resursov. Ko beležimo porabo gnojila ali kateregakoli drugega resursa, program samodejno sproti računa stroške, tako da lahko za vsako minuto vemo, kakšni so naši stroški. Beležimo lahko stroške za posamične poljščine ali polja, na koncu sezona pa program izračuna lastno ceno pridelka.

Resource management

Naslednje pomembno vprašanje pri zagotavljanju donosnosti kmetijske dejavnosti je učinkovita poraba resursov. Velike kmetije z zaposlenimi morajo načrtovati, kako zasedeni so njihovi zaposleni in mehanizacija, da znižajo stroške.

Kmetijska mehanizacija se ne uporablja vsak dan, kar nam z načrtovanjem omogoča, da povečamo njeno učinkovitost s tem, da drugim kmetijam nudimo storitve s kmetijsko mehanizacijo. Program PANTHEON Farming nam omogoča tudi pregled nad dejavnostjo vsakega delavca, kar tvori osnovo za mesečno izplačilo.

S PANTHEONOM Farming imamo tudi podroben vpogled v stanje zaloge, kjer lahko kadarkoli preverimo blagovno vrednost. Do podatkov iz skladišč lahko dostopamo tudi prek aplikacije za pametne telefone.

Ravno točen pregled nad stroški in opravili je to, kar predstavlja trdne temelje dobro organiziranih in vodenih kmetij. Zaradi tega smo si tudi izbrali slogan Premišljeno. Vodeno. Donosno.

Prijavite se na mesečnik

Pridružite se obveščanju o novicah in novostih, ki jih za vas pripravlja naša ekipa.

Uspešno ste se prijavili! Bodite pozorni na potrditveni e-mail.

Share This