Zgodbe uporabnikov | Slovenija

Ervin Andrejčič

»Razlikujemo se predvsem v tem, da dokaj hitro posegamo po novih tehnologijah, ker si želimo olajšati delo in s tem povečati proizvodnjo, pa tudi razbremeniti samega sebe.«

Ervin Andrejčič, Kmetija pri Špilarjevih

Ervin Andrejčič

Kakšne vrste kmetijo imate in s čim se predvsem ukvarjate?
Ukvarjam se z živinorejo, predvsem s pitanci, poleg tega pa je še nekaj poljedelstva, predvsem v smeri pridelave žit.

Kako veliko kmetijo imate, koliko vas tam dela, koliko časa že obstajate?
Imam 25 ha veliko kmetijo, od tega 7 ha gozda. Na kmetiji pomaga 6 članov družine. Kmetija obstaja že zelo dolgo, sam sem jo prevzel pred malo več kot letom dni.

Kam prodajate svoje proizvode, kako in na kakšen način jih tržite?
Svoje proizvode tržimo lokalno oziroma kakor pravijo: dober glas seže v deveto vas, tako da največkrat stranke kar same potrkajo na naša vrata. Ker je proizvodnja v prvi vrsti namenjena samooskrbi, presežek lahko brez težav prodamo okoliškim prebivalcem.

V čim se razlikujete od kmetij s sorodnimi dejavnostmi oz. kaj je vaša posebnost?
Razlikujemo se predvsem v tem, da dokaj hitro posegamo po novih tehnologijah, ker si želimo olajšati delo in s tem povečati proizvodnjo, pa tudi razbremeniti samega sebe. Tako smo hitro uvedli računalniško vodenje evidenc in procesov ter se modernizirali s sodobno mehanizacijo. Posebnost je tudi ta, da dajemo velik poudarek na ohranjanje narave in na ekološko pridelavo. Iščemo vrzel med tradicionalno pridelavo in smo v koraku s časom.

Komu ali čemu se lahko zahvalite za svoj dosedanji uspeh; kaj vas žene in motivira?
V prvi vrsti svojim staršem in starim staršem, ki so vse to vzpostavili in ker mi stojijo ob strani, v drugi vrsti pa svoji motivaciji in veliki želji po kmetovanju. Največja motivacija mi je eksperimentiranje z novimi sortami in načini pridelave, vendar na ekološki ter okolju in okolici prijazen način.

Zakaj ste se odločili za nakup/najem PANTHEON Farming?
Za nakup sem se odločil, ker se dobro znajdem z računalnikom in mi je vodenje vseh predpisanih evidenc lažje preko računalnika kot na papirju.

Kakšne koristi ste pričakovali od programa (kot na primer: manj časa za vnos, manj časa za poročila, nadzor nad kmetijo, nadzor nad stroški, večja učinkovitost, nadzor nad porabo škropiv in gnojil, sledljivost ipd.)?
Z uporabo programa PANTHEON Farming sem nedvomno privarčeval na času in pridobil na preglednosti. Med vsemi papirji se je težko znajti, lahko kaj izgubiš in seveda ni preglednosti. Program pomaga, da do želenih podatkov prideš zelo hitro, določene stvari že sam izračuna in skrajša delo.

V kolikšni meri ste pridobili pričakovane koristi?
V kar precejšni meri, pogrešam še povezavo s sistemom VOLOS.

Kako bi opisali svojo izkušnjo s PANTHEON Farming?
Ko ga enkrat imaš, ne moreš brez njega. Sistem se tudi nenehno dograjuje in je vsakič boljši.

Ste se udeležili kakšnega izobraževanja, je bil velik izziv začeti z uporabo programa?
Udeležil sem se začetnega izobraževanja, drugo sem se naučil sam.

Bi priporočili PANTHEON Farming znancu, sosedu, drugi kmetiji? Zakaj?
Seveda. Kdor hoče prihraniti čas in denar, je to prava naložba. Dobil bo preglednost nad kmetijo in organiziranost bo veliko večja.

Share This