Zgodbe uporabnikov | Slovenija

Horse Resort Stariha

»Za PANTHEON Farming smo se odločili zaradi učinkovitosti programa pri nadzorovanju vseh dejavnosti in procesov kmetije na enem mestu.«

Ga. Ana Stariha, Horse Resort Stariha

Kakšno vrsto kmetije imate in s čim se ukvarjate?
Imamo poljedelsko in živinorejsko kmetijo, katere osnovna dejavnost predstavlja krmljenje prašičev pitancev ter pridelava krme za njih (koruza, ječmen, tirtikala itd.) in z gozdarsko dejavnostjo. Ukvarjamo pa se tudi s številnimi dopolnilnimi dejavnostmi, kot so npr. razvoz gnojevke, predelava mesnin, šola jahanja, oskrba konj ipd.

Kako veliko kmetijo imate, koliko vas tam dela, koliko časa že obstajate?
Naša kmetija obsega 2 hleva za prašiče pitance ter 2 hleva za konje. Skupno obdelujemo približno 160 ha njivskih in travnih površin. Na kmetiji aktivno delamo 3 družinski člani, v prostem času pa pomagajo tudi ostali družinski člani, ki so zaposleni ali v procesu izobraževanja. Na trenutni lokaciji se s kmetijstvom ukvarjamo že več kot 19 let; s prašičerejo 19 let, pred tem pa smo se na domačiji ukvarjali z govedorejo.

Kam prodajate svoje proizvode; kako in na kakšen način jih tržite?
Poljedelske pridelke večinoma pokrmimo prašičem pitancem, za slednje pa imamo organiziran odkup s strani Ihana, saj smo njihovi pogodbeni kooperanti. Nekaj prašičev pa se proda okoliškim prebivalcem za nadaljnje pitanje do kolin. Kar pa se tiče šole jahanja, ponujamo storitev širšemu prebivalstvu v celotni Beli Krajini, trženje pa poteka preko Facebook profila in spletne strani (www.horseresortstariha.si).

V čem se razlikujete od kmetij s sorodnimi dejavnostmi oz. kaj je vaša posebnost?
Pri nas stalno stremimo k napredku, vlagamo v infrastrukturo, obdelovalne površine in kmetijsko mehanizacijo. Razvijamo nove dopolnilne dejavnosti in s tem zagotavljamo nove vire raznolikih prihodkov, ki zagotavljajo stabilnost poslovanja.

Komu ali čemu se lahko zahvalite za svoj dosedanji uspeh; kaj vas žene in motivira?
Za dosedanji uspeh se lahko zahvalimo vztrajanju tudi v finančno slabših časih, zastavljanju novih ciljev in vlaganju prihodnost. Motivira nas želja po delu in vedno nove ideje in cilji.

Zakaj ste se odločili za nakup oz. najem PANTHEONA Farming?
Za PANTHEON Farming smo se odločili zaradi učinkovitosti programa pri nadzorovanju vseh dejavnosti in procesov kmetije na enem mestu.

Kakšne koristi ste pričakovali od programa (kot na primer; manj časa za vnos, manj časa za poročila, nadzor nad kmetijo, nadzor nad stroški, večja učinkovitost, nadzor nad porabo škropiv in gnojil, sledljivost,..)?
Pričakovali smo zmanjšanje časa za vnos podatkov, saj je večinoma dovolj en sam vnos ter lažjo izdelavo poročil, predvsem za KOPOP, saj so vsi podatki zbrani na enem mestu.

V kolikšni meri ste pridobili pričakovanje koristi?
Program res omogoča enkraten vnos podatkov in je zato potrebnega manj časa za izdelavo poročil, slednja pa so pregledno sestavljena.

Kako bi opisali svoje izkušnje s PANTHEONOM Farming?
Večinoma imam s programom dobre izkušnje, je pa na začetku potrebnega kar veliko dela za prilagoditev programa posamezni kmetiji in spoznavanje vseh funkcij, ki jih program omogoča.

Ste se udeležili kakšnega izobraževanja; je bil velik izziv začeti z uporabo programa?
Najprej smo v Ljubljani obiskali začetne tečaje za spoznavanje programa, potem pa smo nadaljnjo implementacijo podatkov naredili kar na daljavo. Začetek uporabe programa je kar zahteven.

Bi priporočili PA FA znancu, sosedu, drugi kmetiji? Zakaj?
Zaradi preglednosti dobljenih podatkov bi program priporočili vsakomur, ki se s kmetijstvom ukvarja v večjem obsegu.

Ali imate vremensko postajo, pasti za žuželke, senzorje v hlevu?
Imamo vremensko postajo.

Share This