Zgodbe uporabnikov | Slovenija

Nataša Šinkovec, Irenee s.p.

»Ko ga enkrat osvojiš, imaš več časa za svoje delo.«

Nataša Šinkovec, Irenee s.p.

Nataša Šinkovec, Irenee s.p.

Kakšno vrsto podjetja imate in s čim se predvsem ukvarjate?
Sva malo družinsko podjetje in se ukvarjava s predelavo ekološkega sadja, žit in zelenjave v vrhunske izdelke. Istočasno tudi trživa najine izdelke.

Kako veliko podjetje imate, koliko vas tam dela, koliko časa že obstajate?
Sva 2 zaposlena in obstajava ob leta 2008.

Kam prodajate svoje proizvode, kako in na kakšen način jih tržite?
Svoje proizvode trživa po sejmih in v trgovinah.

V čim se razlikujete od podjetij s sorodnimi dejavnostmi oz. kaj je vaša posebnost?
Najina posebnost je, da so vsi izdelki ročno izdelani. So butični in darilni.

Čemu se lahko zahvalite za svoj dosedanji uspeh, kaj vas žene in motivira?
Malo sreči na začetku predvsem pa vztrajnosti in želji ponuditi nekaj drugačnega tržišču. Žene naju želja po ustvarjanju.

Zakaj ste se odločili za nakup/najem programa Pantheon?
Za nakup sem se odločila, da si prihranim čas pri izdajanju računov in vodenju surovim, zalog, prodaje, …

Kakšne koristi ste pričakovali od programa (kot na primer: izdaja računov, manj časa za vnos, manj časa za poročila, vodenje zalog, enostavnejše sodelovanje z računovodstvom, nadzor nad stroški, večja učinkovitost, sledljivost,…)?
Po malem vse kar je našteto.

V kolikšni meri ste pridobili pričakovane koristi?
Sem dobila pričakovane koristi.

Kako bi opisali svojo izkušnjo s programom PANTHEON?
Razumljiv in pregleden.

Ste se udeležili kakšnega izobraževanja, je bil velik izziv začeti z uporabo programa?
Samo začetnega izobraževanja.

Bi priporočili PANTHEON znancu, sosedu, drugemu podobnemu podjetju? Zakaj?
Da, ker ko ga enkrat osvojiš imaš več časa za delo.

Bi želeli kaj dodati?
Hvala, da ste me poiskali in seznanili s programom.

Share This