PANTHEON Farming

Софтверско управување со фарма

PANTHEON Farming е причината зошто никогаш повеќе нема да користите хартија или Excel документи за водење евиденција.

PANTHEON Farming Success Story

Doing traditional Istrian business in a non-traditional way on MonteRosso estate. Monte Rosso has been PANTHEON Farming user since 2015.

Приказни од Македонија
Анета Јордана, управител на говедарската фарма Бониер,има за цел следење на соодносот приходи-трошоци не нејзината фарма. PANTHEON Farming и го овозможува тоа и многу повеќе.

Г-дин Ордан Пецов го оптимизира наводнувањето и третирањето со пестициди во својата оранжерија, преку модулите за планирање комбинирани со податоците од метеоролошката станица и стапиците за штетници.

ПЗ Салиќ

ПЗ Салиќ

„ Технологијата напредува и наша желба е да ја модернизираме фармата, да можеме лесно да го следиме нашето стадо, па така се одлучивме да воведеме ЕРП систем.“

ОПГ Панкретиќ

ОПГ Панкретиќ

„На почетокот ни требаше обука за да разбереме како софтверот работи и да почнеме полесно да го користиме. Земавме неколку часови обука со имплементација, и потоа имавме поддршка“.

Еко сточар

Еко сточар

“Имавме потреба од софтвер за целиот бизнис, а ниеден друг софтвер на пазарот не е прилагоден за ваков тип на производство. PANTHEON Farming ни дава се што ни е потребно.”

Задруга Еко Илинден

Задруга Еко Илинден

“Осознавме дека во моментов во Македонија, PANTHEON Farming е единствена можност од ваков тип.”

Ресорт за коњи Стариха

Ресорт за коњи Стариха

„Го набавивме PANTHEON Farming бидејќи можеме ефикасно да ги надгледуваме сите активности и процеси на фармата на едно место.“

Ервин Андрејчиќ

Ервин Андрејчиќ

„Ние сме посебни затоа што стигнавме до новите технологии релативно брзо, бидејќи сакаме да ја олесниме нашата работа, да го подобриме производството и да имаме помалку стрес во работата.“

Мартин Срака

Мартин Срака

„Програмата ми помага да имам пристап кон податоците многу брзо и ми пресметува одредени работи автоматски, што ми го намалува времето за работа“.

Наташа Шинковец, Иренее с.п.

Наташа Шинковец, Иренее с.п.

„Еднаш кога ќе го усовршите, ќе имате многу повеќе време за вршење на Вашите останати работи.“

Agrotel

Agrotel

“We want to use the latest technologies and equipment to increase productivity and raise efficiency. We also want to grow bio fruit in accordance with EU standards. We believe PANTHEON Farming can help us achieve these goals. ”

Фарм Хармоник

Фарм Хармоник

„ PANTHEON Farming ги покрива сите наши активности кои вклучуваат одгледување на култури, сточарство, одгледување зеленчук, одгледување живина, итн. и се што е поврзано со потребите на сметководството“.

Агро индустриала Рокура

Агро индустриала Рокура

“I can’t imagine myself keeping records on paper or in Excel anymore.”

Share This